FILTRERA:

På jakt efter den perfekta kroppen

Dopning

Julius von Wright, webbredaktör
Publicerad 21 maj 2013

Mannen på gatan, vem som helst. Så beskrivs användaren av androgena anabola steroider (AAS). I Norge är AAS på tapeten och regeringen vill förbjuda innehav och bruk, men kunskapen om dopingmedel är knapp. Siv Meland och Tonje Hoff har kartlagt bruket av AAS bland unga män i Norge och särskilt i regionen kring Stavanger.

Androgena anabola steroider (AAS) är en form av testosteron som framställs syntetiskt. AAS är känt för två effekter: den anabola som ökar tillväxten av muskelmassa och den androgena som har en förmanligande effekt. En frisk man producerar ungefär 7 mg. testosteron per dag, medan nivån hos en person som brukar AAS kan ligga på mellan tio till hundra gånger så hög.

Norge är det enda nordiska land där det inte är straffbart att inneha eller bruka dopingpreparat. I sin rapport Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk föreslog norska regeringen nyligen att även kriminalisera bruket av doping. Siv Meland och Tonje Hoff har kartlagt bruket av AAS bland unga män i Norge och särskilt i regionen kring Stavanger för att belysa ett relativt okänt fenomen.

En studie utförd bland norska militärtjänstgörare beräknar att ungefär 3 procent av männen använder AAS (och 1 procent av kvinnorna). Anställda på gym som Meland och Hoff intervjuat säger däremot att mellan 5–10 procent av besökarna använder AAS. Om gymmet är mindre – vilket betyder mindre tillsyn – kan siffran stiga till 30–50 procent. På ett av gymmen går en av tränarna så långt som att säga att alla unga män använder AAS.

Mannen på gatan

De brukare som Meland och Hoff pratat med beskriver sig själva som hälsomedvetna vanliga män som önskar en bättre kropp. En av informanterna beskriver brukarna som ”vem som helst”: de arbetar eller de går i skola. Männen som jourer känner till beskrivs ofta som sårbara med problem i det sociala livet. De har utsatts för mobbning, haft få vänner eller svåra förhållanden hemma. Själva användarna känner däremot inte igen sig i denna beskrivning.

– Det kan lika gärna vara den coolaste killen på klassen som börjas använda bol, säger en av de intervjuade.

Tidigare forskning visar att unga män börjar använda AAS för att de är otillfredsställda med sin egen kropp och att de har en dålig självuppfattning. Informanterna upplever stora fördelar med AAS: ökad självsäkerhet och styrka och en finare kropp, men de upplever också positiv respons från samhället i form av respekt, uppmärksamhet och smicker. Brukarna ser fler positiva sidor än negativa och tycker att det är värt riskerna. En av männen konstaterar att trots att livslängden kanske förkortas och hälsan försämras av steroider, så är det värt den extra muskelmassan. De flesta säger att de inte är i kontakt med jourer och att de inte vill sluta med AAS.

På kur

En vanlig AAS-kur pågår mellan 4 till 12 veckor. Under kuren känner sig användaren energifull, självsäker och pigg, utan behov av mycket sömn. En del av männen säger att de blir lättirriterade och många upplever raseriutbrott och paranoia (t.ex. känslan av att vara förföljd av polis) under kuren. Andra studier visar att brukaren kan få en känsla av oövervinnlighet och kan uppfattas av andra som självcentrerade och egoistiska.

Eftersom kurerna kan vara långvariga och träningsintensiva upplever en del av männen svårigheter i arbetet eller skolan. Några löser problemet med att sjukskriva sig.

– Det optimala är att bli sjukskriven av en läkare för 14 dagar till en månad, så att man har tillräckligt med tid och energi att träna och sova, säger en av de intervjuade.

Då kuren är slut upplever männen att deras fysik blir sämre. Energilösheten efter intensivt tränande – och kanske lite sömn – ger männen en känsla av ångest och depression och ger i vissa fall även upphov till självmordstankar. AAS-brukare har en större risk att använda andra rusmedel, särskilt tobak, alkohol och hasch. Haschrökning nämns som ett sätt att lugna nerverna, särskilt under tiden mellan kurer.

Produceras hemma i labbet

Internet sägs vara den vanligaste platsen att köpa AAS, eller verktyg för att producera steroider hemma. Polisen säger att ungefär 80 procent av AAS på marknaden framställs i norska hem och tullens beslag består ofta av ämnen som används i produktionen. Melands och Hoffs informanter beskriver också gymmen som en plattform för handel. De unga männen tar kontakt med de som är muskulösa och ber om hjälp, men ”pushing” förekommer också där de som använder AAS frågar andra om de vill ha hjälp att nå resultat snabbare.

 

Detta är en sammanfattning av Siv Melands och Tonje Hoffs artikel “Gutter som bruker androgene anabole steroider  – hvem er de og hva trenger de?, publicerad i Rusfag nr 1/2013

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

AAS, testosteron

Fotograf/bildkälla

Foto: Robert Cheeke

Följ oss på sociala medier: