FILTRERA:

Riksdagsledamöter lämnade skriftligt spörsmål om brukarrum till den finska regeringen – mer pengar till missbrukartjänster föreslås

Narkotika, Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 26 maj 2021

Två riksdagsledamöter från De Gröna har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen i Finland om narkotikarelaterade dödsfall och brukarrum. Samtidigt kommer ett förslag om att regeringen i tilläggsbudgeten ger 23 miljoner för att förbättra tillgången på missbrukartjänster.

De två riksdagsledamöterna frågar vad regeringen kommer att göra för att minska skadorna av problematisk användning av droger och narkotikarelaterade dödsfall, speciellt bland unga. De frågar också om social- och hälsovårdsministeriet kommer att bereda lagstiftning så att brukarrum kan tas i bruk.

Det är Outi Alanko-Kahiluoto och Inka Hopsu som har lämnat in det skriftliga spörsmålet. De påpekar att narkotikabruket har ökat i Finland på 2010-talet, och hänvisar till rapporten Huumetilanne Suomessa 2020. De konstaterar också att andelen brukare under 25 har ökat, att skadorna har ökat och att de narkotikarelaterade dödsfallen har ökat, speciellt bland unga.

Offentliga toaletter används

De skriver också att i nuläget används offentliga toaletter av brukare. Det medför risker också för utomstående, till exempelvis genom att sprutor lämnas på toaletterna. Riksdagsledamöterna säger också att brukarrum behövs bland annat i Helsingfors, där staden redan har fattat beslut om att föreslå att regeringen stiftar en speciallag för att grunda brukarrum. Erfarenheter från andra länder visar att brukarrum har många positiva effekter. Brukarrummen samlar bland annat de brukare som annars är svåra att nå, de leder till att brukarna tryggt kan injicera och de leder till ökad trygghet på allmänna platser.

Ett skriftligt spörsmål kan lämnas av en enskild riksdagsledamot till en minister, och svaret ges inom 21 dagar efter att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli. Det här skriftliga spörsmålet skickades den 17 maj.

En vecka senare, den 24 maj, kommer regeringens förslag till tilläggsbudget. Regeringen föreslår att 23 miljoner euro ska gå till förbättring av tillgången till missbrukartjänster och 16 miljoner euro till förbättring av mentalvårdstjänster. Det föreslås också 3 miljoner euro till polisens förebyggande verksamhet.

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

brukarrum, budget, missbrukarvård

Fotograf/bildkälla

Mostphotos

Följ oss på sociala medier: