Här är överdosen vardag, men döden främmande

Narkotika

Publicerad 9 feb 2016

För elva år sedan öppnade Oslo det första injektionsrummet i Norge och Bergen beslöt i december 2015 att öppna landets andra. 120 injektioner sker dagligen i Oslos injektionsrum. Överdoseringar är vardag, men ingen har någonsin dött. popNAD har besökt injektionsrummet i Oslo där besökarna uppmanas att röka men tvingas att injicera.

I februari för elva år sedan öppnades det första injektionsrummet i Norge. Injektionsrummet var omdiskuterat både bland praktiker och politiker, men rädslan för en hiv-epidemi och allt fler överdoser fick Oslo kommun att börja ett försök. Nu har försöket blivit en permanent del av Oslo kommuns tjänsteutbud.

Ungefär 120 injektioner sker dagligen på Prindsens mottakscenter i centrala Oslo. Prindsens mottakscenter är en knutpunkt för en rad sociala åtgärder riktade till personer med missbruk. På Storgata 36 finns ett akut härbärge, hälsotjänster, socialtjänster och själva injektionsrummet, som också delar ut rena sprutor och annat material.

De som använder rummet måste registrera sig och vara 18 år eller äldre. Registret innehåller nu närmare 3000 personer, varav ungefär hälften besökte rummet 2014. Mari Kjølberg, institutionschef på Prindsens mottakscenter, säger att personalen har samtal med alla som besöker rummet, även om de redan är registrerade.

– Vi har samtal med alla som kommer hit om vilka rusmedel de använder, om hur länge de brukat och om var de bor. Då sprutrummet startade 2005 så registrerades alla oberoende hemort, men nu har det kommit bud från politiskt håll att sprutrummet bara är för Oslos invånare. Många har ju inte ID-kort, men vi försöker bestämma vilket socialkontor de tillhör, säger Kjølberg.

 

 

Det finns även andra kriterier som måste uppfyllas. Besökarna måste bevisa ett etablerat heroinmissbruk, det vill säga att de har injicerat heroin minst ett halvt år. Orsaken, säger Kjølberg, är att de inte vill lära någon att injicera. Trots att personalen inte utför själva injektionen, så guidar de besökarna och ger tips om hur man injicerar säkert.

– Det händer att det kommer in personer som vi märker att är ovana med sprutor och då säger vi att de inte kan injicera här. Det är ett etiskt problem att vända bort någon. Risken finns att de injicerar någon annanstans och då ökar risken också för överdoser, säger Kjølberg.

Det är inte bara de ovana som vänds bort utan också dem som inte bor i Oslo. Enligt Kjølberg är heroin billigare i Oslo jämfört med andra städer vilket gör att de får en del besök av personer som inte är bosatta i Oslo.

 

Uppmanas att röka, men måste injicera

På väggarna utanför injektionsrummet hänger affischer som uppmanar besökarna att röka heroin istället för att injicera. Helsedirektoratet listar det som ett av de effektivaste sätten att minska narkotikarelaterad dödlighet, som 2014 uppgick till 266 dödsfall i Norge. Fyra av fem dödsfall är relaterade till injektionsmissbruk, medan det är betydligt svårare att överdosera genom rökning. Prindsens mottakscenter har byggt ett rökrum, men får inte använda det enligt lagen. Däremot delar de ut folie som kan användas för att röka.

– Lagen säger att man bara får injicera heroin i injektionsrummen. De får inte röka här, men vi jobbar för att de ska gå över till att röka. Det står i Helsedirektoratets strategi att man ska arbeta för att folk ska gå från injicering till inhalering.

Som Kjølberg säger så tillåter lagen att endast heroin får brukas i lokalerna. Det betyder att besökarna måste visa personalen vad de har med sig. Det är en av skillnaderna till grannlandet Danmark, som är det enda andra nordiska land med brukarrum. I de danska rummen får besökare både injicera och röka och rummen begränsas inte till bara heroinbruk. Fyra av fem i de danska brukarrummen använder kokain.

 

En balansgång för personalen

Under samtalet gör även personalen en utvärdering av besökarens tillstånd.

– Om vi uppfattar besökaren som så pass påverkad att han borde vänta, så då kan vi säga att han ska komma tillbaka lite senare. Varje gång de kommer in så ska de säga hur mycket de har tänkt injicera och visa vad de har med sig, så att vi ser att det är heroin.

– Ibland rekommenderar vi också att dela upp dosen, om det visar sig vara starkt heroin. Vi registrerar överdoser och i perioder märker vi att det är starkare heroin på marknaden. Då brukar vi varna om att vara försiktig, säger Kjölberg.

Trots att alla som besöker rummet har ett samtal med personalen påpekar Kjølberg att det är viktigt att personalen inte ”tvingar på” hjälp.

– De vet att det finns möjlighet att få hjälp med sociala eller hälsofrågor. Vi frågar inte varje gång om de är i behov av annan hjälp. Det får inte bli så att de inte har lust att komma hit för att vi är för påträngande. Det är en balansgång, säger Kjølberg.

I december 2015 beslöt Bergen som andra norska stad att öppna ett injektionsrum.

 

Julius von Wright
redaktör popNAD

Publicerad 9.2.2016 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint