Mikrodose-brukere av psykedelika opplevde positive effekter

Narkotika

Petter Grahl Johnstad, Universitetet i Bergen
Publisert 29 jun 2018

I en intervjustudie med 21 deltakere rapporterte de fleste om positive effekter av mikrodoser av psykedelika for helse og dagligliv. Noen merket dog ingen effekt overhodet, og det ble også rapportert om bi-effekter.

Å mikrodosere psykedelika er å innta omtrent en tiendedel av en full dose. Dette gir ingen ruseffekt, men hevdes å ha god effekt på energinivå og humørtilstand. Deltakerne i studien ble rekruttert via diskusjonsfora for rusmidler på Internett, og ble intervjuet i full anonymitet.

De ble spurt om sine erfaringer med mikrodosering av psykedelika, både når det gjaldt positive effekter og eventuelle bi-effekter. De fleste intervjuene var relativt kortvarige, men noen deltakere var i ferd med å utforske nye bruksmønstre knyttet til mikrodosering og ble fulgt i noen måneder gjennom dette eksperimentet.

Bruksmønster

De fleste intervjuobjektene mikrodoserte LSD eller psilocybin-holdig sopp, men det var også en del som brukte mindre kjente former for psykedeliske rusmidler.

Det vanligste var å mikrodosere to til tre ganger i uken over en periode på en til to måneder, for å deretter ta seg en pause noen måneder. Hyppigere bruk kunne medføre at den positive effekten forsvant og at man i stedet fikk hodepine, men her var det sprikende erfaringer.

En «boost» i hverdagen

Effekten av å mikrodosere psykedelika ble ofte beskrevet som en liten «boost» i hverdagen. Noen av intervjuobjektene led av psykiske lidelser som angst og depresjon, og hevdet at mikrodosering hadde en god effekt på dette.

Andre hadde ingen spesifikk lidelse, men fant at mikrodosering ga dem bedre humør og mer energi. Det var også noen som ikke registrerte noen effekt i det hele tatt.

Utfordringer og bi-effekter

Intervjuobjektene observerte ingen betydelige negative konsekvenser av mikrodosering, men noen av dem rapporterte om noen mulige utfordringer og bi-effekter. En første utfordring var at det kunne være vanskelig å dosere riktig. LSD er aktivt i doser på mikrogram, og det skal ikke så mye til før man tar en dose som er ganske mye større enn det man hadde planlagt.

En dobbel mikrodose er riktignok bare rundt en femtedel av en full dose, men dette kan være problematisk hvis man skal på jobb eller må kjøre bil. Enkelte opplevde også at visse negative tilstander som for eksempel bakrus fra alkohol kunne bli verre etter en mikrodose. En annen bi-effekt av mikrodosering var at man kunne få problemer med å sove hvis man doserte sent på dagen.

Foreløpige konklusjoner

Dette var en liten studie som utforsket erfaringer med mikrodosering blant deltakere på diskusjonsfora for rusmidler på Internett. I hovedsak er nok dette mennesker som i utgangspunktet hadde en positiv holdning til psykedelika. Mange rapporterte om god terapeutisk effekt for tilstander som angst og depresjon, noe som kan indikere at det er formålstjenlig å studere disse effektene mer nærgående fra medisinsk hold.

Kanskje er det også i seg selv interessant å se at det finnes mennesker som bruker rusmidler som LSD på en måte som ikke gir rus, men som oppleves å ha terapeutisk effekt eller bare gir en liten «boost» i hverdagen.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint