Medicinstuderande prövar “smarta droger” för att prestera bättre

Dopning, Narkotika

Publicerad 17 aug 2016

En ny studie visar att en av tolv medicinstuderande i Litauen har använt kognitionsförbättrande läkemedel i jakt på bättre studieresultat. Men ger de verkligen bättre resultat? Och vilka är dessa studerande? Forskaren Aistė Lengvenytė skriver om prestationsdroger bland medicinstuderande.

En typisk litauisk medicinstuderande som prövat kognitionsförbättrande läkemedel, så kallade smarta droger, är en man i 22-års åldern som vill öka koncentrationsförmågan, förbättra minnet och studera längre. Han väljer nootropa läkemedel framom centralstimulerande medel, som modafinil, metylfenidat eller amfetaminliknande droger, främst på grund av praktiska skäl (läs faktaruta till höger för mer information om de olika medlen).

Detta är bilden som målas upp i en ny studie publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs. En av tolv medicinstuderande i Litauen uppger att de har prövat kognitionsförbättrande läkemedel.

Tre gånger vanligare bland män

Män uppger oftare än kvinnor att de vill förbättra sin koncentrationsförmåga, medan kvinnor motiverar bruket med att kunna studera längre. Det här kan stöda teorin om att män självmedicinerar odiagnosticerade koncentrationssvårigheter, men snarare tyder det på olika studiestrategier mellan män och kvinnor.

Vänner och bekanta har en stor inverkan på bruket av smarta droger. Det var tre gånger vanligare att ha personer i sin närkrets som också använder smarta droger.

Skillnader mellan Europa och USA

Valet av drog bland litauiska studerande skiljer sig en aning från andra länder. Andelen som använder ADHD-mediciner eller centralstimulerande medel är mindre än i motsvarande amerikanska studier, vilket kan förklaras med att betydligt färre diagnostiseras med ADHD i Europa och att läkemedlen är svårare att få tag på. Endast ett medel, metylfenidat, är registrerat i Litauen som kognitionsförbättrande medicin och är dessutom väldigt dyr. Å andra sidan är bruket av nootropa droger väldigt högt. Fyra procent av alla medicinstuderande uppgav att de använt denna drog, vilket är högre än i alla andra studier inom detta område. Piracetam, den vanligaste formen av nootropa läkemedel, säljs inte i USA och kan därför ses som ett regionalt problem.

Studien kan inte visa att det finns ett samband mellan bruk av smarta droger och dålig sömn eller hög stressnivå. Tidigare studier har pekat på ett liknande samband, men över hälften av medicinstuderande i Litauen rapporterar höga stressnivåer och dåliga sömnvanor utan att använda droger, så det kan inte ses som orsaker till bruket. 

Denna studie visar att studerande som använder dessa droger inte presterar bättre än andra.

Aistė Lengvenytė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU (Lithuanian University of Health Sciences)

(Översättning Julius von Wright)

Publicerad 17.8.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint