Män och kvinnor spelar fortfarande olika

Spel

Publicerad 23 mar 2016

Män och kvinnor spelar olika i Sverige, men spelproblemens utveckling följer ändå samma mönster. Vadslagning och poker är vanligare bland män, medan lotterier och bingo är vanligare bland kvinnor. Den förväntade feminiseringen av spel har ännu inte inträffat, konstaterar Ulla Romild.

Ulla Romild, Jessika Svensson och Rachel Volberg har studerat spelvanor i Sverige och grupperat in spelare i sex grupper beroende på hur ofta de spelar. I alla grupper, från dem som spelar sällan till dem som spelar mycket, finns både män och kvinnor men de fördelar sig olika och väljer olika spel. Ändå tycks spelproblem bland män och kvinnor utveckla sig på samma sätt inom de olika kategorierna.

Bingo vanligt bland dem som spelar mest

Snabba spel med snabba vinster dominerar gruppen som spelar mest; vadslagning, hästspel, casinospel och spelmaskiner och bingo. I gruppen sociala spelare, den grupp som spelar näst mest, väljer männen poker och vadslagning medan kvinnor oftare spelar bingo, säger Ulla Romild från Folkhälsomyndigheten. Hon blev aningen överraskad av spelformen bingo.

– Det är överraskande för man får lätt bilden av bingohallar, med många äldre kvinnor som spelar. Men bingo har flyttat till nätet och spelas också i hög grad av unga män, säger Romild och konstaterar att då spelformer flyttar ut på webben så förstärks kopplingen till spelproblem.

Annorlunda kategorisering

Romild har tillsammans med sina kollegor delat in spelarna i sex grupper beroende på vad och hur ofta de spelar. Denna indelning är ovanlig inom gamblingforskningen, där det vanliga är att kategorisera enligt spel.

– Det skulle vara enkelt om alla höll sig till ett spel, men så är det inte. Spelen blandas och det är inte avgörande för den här forskningen vad de spelar, utan hur de spelar, säger Romild.

Hon förtydligar med alkohol som exempel. Alkoholhalten i drycker kan mätas, men det finns inte en motsvarande gamblingenhet som kan jämföra hasardspelens styrka. Därför är spelmönstret viktigt, inte själva spelet, resonerar Romild.

Olika förebyggande insatser för män och kvinnor

Tidigare studier visar att det finns stora skillnader i spelvanor mellan män och kvinnor då det kommer till casinospel och poker. För 20 år sedan skrevs det en del om feminiseringen av spel. Man förutspådde att män och kvinnor skulle få liknande spelvanor, säger Romild, men så skedde inte i Sverige. Romild och hennes kollegor överraskades av hur män och kvinnor som spelar lika ofta ännu har väldigt olika spelvanor.

– Jag tror att det beror på tradition och att man följer sina förebilder och sin omgivning. Bland annat finns det marknadsföring för spel som riktar in sig på män och kvinnor, säger Romild.

Därför säger hon att förebyggande åtgärder också borde ta i beaktande själva spelen.

– Tidigare har man låtit spelbolagen sköta spelen, medan det förebyggande arbetet har siktat sig in på spelaren. Det förebyggande arbetet borde starkare kopplas till spelmiljöer. Allmän prevention är bra, men det behövs också förebyggande arbete med tydliga perspektiv där också kön tas i beaktande.

Julius von Wright
Redaktör, PopNAD

Publicerad 23.3.2016

 

FacebookXLinkedInEmailPrint