Ketamin – från operationssalen till nattklubben

Narkotika

Julius von Wright, webbredaktör
Publicerad 5 sep 2012

Den psykedeliska drogen ketamin är relativt ovanlig, men rör man sig i vissa subkulturer ser situationen annorlunda ut. Signe Ravn och Jakob Demant har studerat ketamin bland unga danskar på nattklubbscenen och beskriver ketamin som en exklusiv drog för de erfarna.

Jämfört med övriga Europa har unga danskar stor erfarenhet av droger. Studier visar att var tionde 15–34-åring har provat kokain eller amfetamin och ser man på cannabis, stiger antalet till varannan. Ketamin förekommer ännu relativt sällan bland danskar, men användandet har ökat på senare tid.

Så var placerar sig ketamin i kartan av droger? Vem använder, och var och varför? Det frågar sig Signe Ravn och Jakob Demant som studerat ett material som samlats in bland ca 1600 nattklubbsbesökare i Köpenhamn och omkringliggande städer.

Medicinskt används Ketamin som bedövningsmedel på människor och djur i samband med kirurgiska ingrepp. Drogen är en så kallad dissociativ drog, som bryter användarens kontakt med omgivningen och verkligheten. Icke-medicinskt användande av drogen har varit känt sedan länge i Australien, USA och Storbritannien. Först 2002 rapporterades det första fallet av ketamin i Danmark.

Drog för de erfarna

Var tionde som svarade på undersökningen uppger att de någon gång provat ketamin. Detta tal blir ännu större om man ser på unga som också har erfarenhet av andra droger. Särskilt bland unga som provat hallucinogena droger som till exempel LSD och GHB (”fantasy”) ökar förekomsten. Nästan alla (mer än nio av tio) har provat hasch, kokain, amfetamin och ecstasy. Vad som är särskilt intressant är att ungefär två av fem som provat ketamin också var bekanta med metamfetamin, en drog som bland brukare anses vara mycket tung. En av tio hade också provat heroin, en drog som uppfattas vara en ”missbrukardrog för narkomaner”. Ketamin tycks alltså förekomma i specifika subkulturer, var droger spelar en central roll i festandet.

På grund av dess bedövande effekter, tas ofta ketamin i samband med andra droger, visar intervjuerna i studien. En av de intervjuade beskriver hur blandningen ketamin och ecstasy, även kallad ”Christmas mix”, ger en avslappnad känsla, medan andra blandar drogen med alkohol och kokain.

På grund av drogens bedövningseffekter är doseringen viktig. En allt för stor dos kan leda till sömn, som inte är den effekt en nattklubbsbesökare letar efter. De intervjuade visar i sina svar att de ofta är väldigt pålästa om drogens egenskaper. Information hittar de i allt från vetenskapliga artiklar till diskussionsforum på webben. Samtidigt är deras kunskap ensidig konstaterar Ravn och Demant. De oroar sig mindre om hälsorisken och mera om risken för en dålig trip.

Av de som svarade att de använt ketamin, var de flesta män. Det som överraskar i studien är att de flesta som använde ketamin var i arbetslivet. Tidigare studier har visat att ketamin förekommer oftare hos studerande, men i den här studien uppgav bara var fjärde att de studerade. Det här kan bero på drogens höga gatupris, som rör sig kring samma som för kokain. Studien kan däremot inte dra större slutsatser kring hur den sociala bakgrunden påverkar användande av ketamin.

Den privata sfären

Ravn och Demant konstaterar utifrån sina svar att ketamin anses vara en exklusiv drog, som gärna tas i en privat miljö. Den här privata miljön kan antigen vara hemma eller ute i naturen med andra vänner, men den kan också vara undergroundkrogar, där besökare och personal är införstådda med droganvändande och det är okej att kopplas bort från verkligheten för ett par timmar.

Uppfattningen av att ketamin är en riskfylld drog bara för erfarna droganvändare, tyder på att drogen inte för tillfället kommer att få en bred spridning, konstaterar Ravn och Demant. Däremot anser de att information om drogen borde riktas till de som använder den. Användare tycks vara öppna för information, men för tillfället är den väldigt ensidig.

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint