Gårdsförsäljning handlar inte enbart om pittoreska vingårdar – utan också om juridiska utmaningar och hälsorisker

Alkohol

Sebastian Dahlström , frilansjournalist
Publicerad 4 maj 2022

En färsk rapport utgiven av Sveriges regering ger vatten på kvarnen för dem som vill luckra upp alkoholmonopolet. Sveriges största nykterhetsförening IOGT-NTO är starkt kritisk. Den så kallade “gårdsförsäljningen” skulle enligt IOGT-NTO ge alkoholindustrin möjlighet att nå nya marknadsandelar - på bekostnad av folkhälsan.

I december 2021 publicerades den svenska regeringens utredning kring gårdsförsäljning av alkohol. Det är den tredje utredningen i sitt slag, som tangerar en uppluckring av alkoholmonopolet Systembolaget.

– Namnet “gårdsförsäljning” är strategiskt valt. Man vill skapa bilden av trevliga lantgårdar, men förslaget handlar om en bred uppluckring av regler för alkoholförsäljning, säger IOGT-NTO:s politiska sekreterare Emil Juslin.

Emil Juslin jobbar i Bryssel, där han bevakar alkoholpolitik på EU-nivå.

– Mitt jobb går ut på att värna folkhälsofrågorna i Bryssel genom att träffa politiker och beslutsfattare, och verka som en motvikt till alkoholindustrins förespråkare.

Emil Juslin iogt-nto
Emil Juslin. Bild: privat

Finskt bärvin och hantverksöl ett slagträ i den svenska debatten

Sverige är för tillfället det enda EU-landet som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. De flesta EU-länder saknar ett alkoholmonopol, vilket gör att frågan inte är relevant. Men i Finland tillåts gårdsförsäljning, trots att Alko officiellt har monopol på försäljningen av starkare drycker.

– Det finländska fallet används mycket i den svenska debatten. Inom IOGT-NTO är vi av åsikten att den finländska gårdsförsäljningen står på en mer politisk än juridisk grund, säger Emil Juslin.

I Finland är det alltså tillåtet att sälja ett snävt antal starkare alkoholdrycker utanför Alko. Det handlar om vissa bär- och fruktviner, och starkare hantverksöl.

– Finland har alltså urholkat monopolet lite grann. Alko har inte längre ensamrätt på just de här produkterna.

Men i Sverige föreslås däremot att gårdsförsäljningen skulle gälla alla typer av alkoholdrycker. Det skulle alltså bli möjligt att sälja alla slags viner, likörer och även starksprit utanför Systembolaget. Förslaget innehåller också en hel del begränsningar. Dryckerna skulle bara få säljas i små mängder, och enbart i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning på tillverkningsstället.

– Men juridiskt skulle man ändå avskaffa alkoholmonopolet för alla typer av alkoholdrycker, säger Juslin.

Lättare att behålla ett monopol än att återinföra det

Alkoholtillverkning är en växande bransch i Sverige, och det politiska trycket på att luckra upp monopolet är starkt. I dagens läge får alkoholproducenterna endast sälja sina produkter till restauranger eller till Systembolaget. Å andra sidan har monopolet också ett starkt stöd, och många svenskar anser att Systembolaget spelar en viktig roll för folkhälsan.

Enligt nykterhetsföreningen IOGT-NTO är gårdsförsäljningen ett sätt för alkoholindustrin att bakvägen försöka luckra upp monopolet. Man utmanar inte Systembolaget direkt, men skapar en miljö med allt flera undantag. Det innebär också att tolkningen av EU-lagstiftningen blir snårigare.

– Det skulle bli svårare för Sverige att motivera att Systembolaget i fortsättningen kunde följa monopolartikeln i EU-fördragen. Det är mycket lättare att behålla ett monopol än att återinföra det, säger Juslin.

“Kalla det tillverkningsförsäljning”

Gårdsförsäljning låter oskyldigt och för tankarna till små vingårdar på landsbygden som säljer vin gjort på gårdens egna frukter eller bär. Emil Juslin säger att ett objektivare namn skulle vara “tillverkningsförsäljning” eller “producentförsäljning”. I förslaget finns nämligen inga krav på att dryckerna skall vara tillverkade på landsbygden, tvärtom väntas de flesta nya försäljningsställena uppstå i städer.

– Det finns 800 alkoholproducenter i Sverige, så förslaget kunde potentiellt innebära 800 nya ställen att köpa alkohol på, de flesta av dem i tätorter. Flera än så skulle säkert uppstå om förslaget gick igenom, säger Juslin.

I regeringens rapport står att tillverkningen skall vara “hantverksmässig” och att “den viktigaste karaktärsgivande delen av tillverkningen ska ske på tillverkningsstället”, men förslaget förutsätter inte att hela produktionen måste göras där.

IOGT-NTO anser att kraven är för lågt ställda och för löst formulerande.

– Exempelvis finns inga krav på att råvarorna skall härstamma från tillverkningsstället, säger Emil Juslin.

I sin rapport Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst skriver nykterhetsföreningen: “I själva verket skulle vem som helst kunna bli tillverkare genom att köpa råsprit eller bulkvin, späda eller blanda för att sedan buteljera innan försäljning till slutkund”.

De negativa effekterna på folkhälsan kan bli större än regeringen räknar med

I regeringens utredning konstateras att en tillåten gårdsförsäljning skulle inverka negativt på folkhälsan. Effekterna skulle enligt utredningen vara relativt små, men ändå röra sig om en årlig ökning med 6–7 dödsfall och drygt 160 sjukhusvistelser.

– IOGT-NTO:s ståndpunkt är att inga politiska förslag borde genomföras som medför att folkhälsan lider, säger Emil Juslin.

Den stora risken, enligt IOGT-NTO, som regeringens rapport förbiser, är effekterna av att på sikt avskaffa Systembolagets monopolställning helt och hållet.

– Om monopolet på sikt helt skulle avskaffas skulle alkoholkonsumtionen stiga enormt. Olika studier visar på en ökning på mellan 20 och 40 procent. Det skulle innebära över 1000 dödsfall om året, och ökade kostnader för samhället i form av vård, polis och utebliven produktivitet. Vårt budskap är att det är en nettoförlust för samhället att investera i alkoholproduktion.

Regeringens rapport är för tillfället ute på remissrunda. Förmodligen sker inget avgörande före riksdagsvalet i Sverige i september 2022.

– Gårdsförsäljningen blir av allt att döma en fråga för nästa regering, säger Emil Juslin.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint