Gambling på Island har ökat efter krisen

Spel

Publicerad 6 nov 2015

Låga insatser med chansen till stora vinster lockade islänningar att spela på lotteri i kölvattnet av den ekonomiska kraschen. Andelen som spelade ökade, men gamblingproblemen följde inte samma mönster. Ökningen av spel drevs av en särskild grupp: unga män som spelade nätpoker. popNAD har intervjuat Daníel Ólason om gambling på Island.

Året 2008 medförde en enorm ekonomisk krasch i Island. De tre största bankerna gick i konkurs, den isländska kronan halverade i värde och hushållens skulder rusade uppåt. Med den nya ekonomiska situationen kom också nya mönster i islänningarnas gamblingvanor. Chansen att vinna stort med små insatser lockade islänningar att satsa på spel som lotto medan spel med små vinster inte erbjöd samma frestelse.

 

 

– Det här bekräftar tidigare amerikanska studier som visar att människor spelar mer på lotteri under ekonomiska kriser. Fler köpte också skraplotter, men spel på automater minskade, säger Daníel Ólason, som arbetar på psykologiska institutionen vid Islands universitet och har studerat hur islänningarnas gamblingvanor har förändrats med krisen.

Bakom siffrorna gömmer sig samtidigt en annan bild. Efter 2008 började fler spela på lotto, men de spelade mindre åt gången. Fler lotter, färre rader.

– Det är förståeligt. Oddsen för att vinna är låga, men de är obefintliga om man inte alls spelar, så man spelar lite åt gången, säger Ólason.

Gambling en ickefråga i Island

En studie från 2011 visar att 10 procent fler islänningar spelade på lotto jämfört med 2007. Problematiskt spelande ökade något under denna period, men denna förändring var varken kopplad till lotto eller till befolkningen i allmänhet. Förändringen drevs av unga män, med en grundskoleutbildning som började spela kortspel, som poker, på internet. Det är svårt att bestämma om denna ökning beror på recessionen eller om den är ett resultat av att internetkasinon blir vanligare.

Daniel Ólason 

Gamblingsituationen i Island är lik den i många andra länder. Majoriteten har provat på det under det senaste året medan ungefär var sjunde spelar veckovis. Ser vi på problematiskt spelande sjunker siffran till under en procent av befolkningen. Ólason säger att gambling sällan diskuteras i Island och problematiskt spelande ses som ett marginellt problem.

– Det finns de som påverkas av gambling, men det finns väldigt få alternativ för de som söker hjälp. Vi har inget organiserat preventionsarbete mot problematiskt spelande. Det är ett område som lätt förbises, säger Ólason.

Uppbyggt av licenser

Pengaspel på Island är organiserat med licenser som ansöks från justitieministeriet, men beviljas endast till allmännyttiga aktörer. Islands universitet säljer till exempelvis skraplotter, har spelautomater och organiserar ett lotteri, där intäkterna går till att finansiera universitetets byggnader och utrustning. Olika former av lotto, bingo, skraplotter, spelautomater och idrottsvadslagning är tillåtet, men casinon är förbjudna. Olagliga casinon förekommer i väldigt liten skala och marknaden är liten, säger Ólason. Intresset för att göra casinon lagliga finns däremot bland politiker. Det är en fråga om ideologi, tror Ólason.

– I fjol förkastades ett lagförslag för legalisering av casinon i parlamentet, men jag tror att vi kommer att se casinon på licens i framtiden. De som är för casinon säger att det kunde locka turister, men jag tror att man inte kan starta ett casino endast på turister. Man måste få lokala att spela också, men marknaden är liten, säger Ólason tveksamt.

– Det har också blivit en ideologisk fråga om rätten att begränsa andras val, säger Ólason.

Julius von Wright

Publicerad 6.11.2015

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint