Finland får ny tobakslag – paketen får varningsbilder

Tobak

Publicerad 12 aug 2016

Mentolen ska försvinna, e-cigaretten gör entré och rökning på balkong kan lättare förbjudas. Detta är några av de ändringar som sker då Finlands nya tobakslag träder i kraft den 15 augusti. Den nya lagen införlivar EU:s tobaksdirektiv, som för med sig förändringar inom hela EU, bland annat varningsbilder på paketen.

Finlands nya tobakslag för med sig många förändringar till den nuvarande lagen. Smaker och dofter kommer att förbjudas, men populära smaker kommer att finnas under en övergångsperiod. Exempelvis mentol tas bort från butikshyllorna först i maj 2020. Finland har haft varningstexter på paketen sedan 2002 och nu kommer de också att förses med varningsbilder. 65 procent av paketet ska vara täckt med varningstext och bild. Hela EU kommer att ha gemensamma uppsättningar med bilder som ska användas på paketen (se bilderna här).

E-cigaretter i finska butiker

Med den nya lagen kommer e-cigaretter att regleras på samma sätt som tobaksprodukter. De får inte vara synliga i matbutiken och får inte användas i rökfria utrymmen. Nikotinvätskor får säljas med tillstånd, men näthandel och distansförsäljning förbjuds.

Den nya lagen ska göra det lättare att förbjuda rökning på balkonger eller terrasser om röken tar sig in i andras lägenheter. Tidigare har det krävts bevis på att röken orsakar sanitär olägenhet för att införa rökförbud, men nu räcker det med att röken sprider sig. Förbudet ska övervakas av en kommunal myndighet och träder inte i kraft före början av 2017.

Förändringar inom hela EU

Den nya lagen ersätter lagen från 1976 och har anpassats till EU:s tobaksdirektiv. Bland annat förbudet mot smaker, krav på att varningar täcker 65 procent av paketet och godkännande av försäljning av e-cigaretter grundar sig på beslut inom EU.

Finlands tobakspolitiska vision är att högst två procent av finländarna ska använda tobaksprodukter år 2040.

Julius von Wright
redaktör, popNAD

Publicerad 12.8.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint