Experter: Nuvarande kontroll av alkoholmarknadsföring skyddar inte unga

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 10 jan 2017

I ett temanummer av tidskriften Addiction varnar folkhälsoexperter för att unga världen över utsätts för utbredd alkoholmarknadsföring, och för att nuvarande metoder för att kontrollera marknadsföringen är ineffektiva då det gäller att stoppa relationen mellan exponering och kontinuerligt drickande.

Alkohol är huvudorsaken till att unga män mellan 15 och 24 år dör eller skadas i så gott som hela världen. Detsamma gäller för unga kvinnor i samma ålder i de rika länderna, samt Amerika.

Experterna uppmanar regeringar runtom i världen att ta itu med problemet genom förnyade försök att stärka reglerna kring alkoholmarknadsföringen. Det här kunde göras genom effektivare lagstadgad reglering. I tidskriften Addiction’s temanummer presenteras de senaste forskningsresultaten om alkoholmarknadsföring och dess påverkan på barn.

I temanumret finns 14 artiklar skrivna av forskare från hela världen.

− Regeringarna är ansvariga för sina medborgares hälsa. Ingen annan produkt, som är så potentiellt farlig, är så brett marknadsförd i världen som alkohol. De här artiklarna bidrar med relevant information för att stöda regeringar i deras försök att skydda barn och andra utsatta grupper från att exponeras för alkoholmarknadsföring, säger redaktör Thomas Babor, från University of Connecticut.

Temanumret har finansierats av Alcohol Research UK och Institute of Alcohol Studies.

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint