“E-cigaretten kan vara ett steg mot ett tobaksfritt samhälle”

Tobak

Publicerad 9 aug 2016

 

Rökning är fortsättningsvis den största påverkbara orsaken till dödsfall, sjukdomar och social ojämlikhet i Skandinavien. Man röker för att man är beroende av nikotin, men får främst skador från andra ämnen i tobaksröken. Tillgång till nikotin utan dessa skadliga ämnen kunde förhindra de flesta tobaksrelaterade dödsfall. Billiga, effektiva och socialt accepterade nikotinprodukter kunde ge alternativ som kan förbättra hälsan hos många.

 

Som det ser ut nu och för en god tid framöver så kommer e-cigarettens positiva hälsoeffekter att överväga de negativa…

 

E-cigaretter har visat sig vara kontroversiellt och har fått både kritik och stöd av medicinska och folkhälsobaserade argument. De som stöder e-cigaretter fokuserar på riskskillnaden mellan elektroniska och traditionella cigaretter och lyfter upp att de som röker e-cigaretter till stor del är före detta rökare eller unga som med stor sannolikhet skulle ha börjat röka. Med dessa argument skulle alltså tillgängliga e-cigaretter vara fördelaktiga ur ett folkhälsoperspektiv, i alla fall i dess nuvarande omfattning.

Motståndare är mest oroliga för att personer som inte tidigare har rökt kommer att börja använda e-cigaretter. Antalet rökare minskar, så med tiden kommer andelen personer som aldrig tidigare har rökt att bli större bland de som använder e-cigaretter. De positiva hälsoeffekterna kommer vid något skede att bli negativa, argumenterar de.

Eftersom e-cigaretten bara har fem procent av de hälsorisker som den traditionella cigarretten har, så måste väldigt många icke-rökare börja använda e-cigaretter för att väga ner fördelarna från varje gång en rökare eller rökbenägen ung väljer e-cigaretten.

Som det ser ut nu och för en god tid framöver så kommer e-cigarettens positiva hälsoeffekter att överväga de negativa följderna.

Royal College of Physicians (RCP) har nyligen kommit fram till att mycket tyder på att e-cigaretter nästan uteslutande används som ett tryggare alternativ av rökare, som vill minska skadorna på sig själva och sin omgivning eller som vill sluta röka helt och hållet. Enligt RCP är det viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att förespråka e-cigaretter som ett alternativ till traditionella cigaretter.

Karl E. Lund
Forskningsledare, Folkhelseinstituttet

(översättning Julius von Wright)

Publicerad 11.8.2016

 

FacebookXLinkedInEmailPrint