Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Drogrelaterade dödsfall i Europa ökar något

Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 31 jul 2019

2017 rapporterades över 8200 drogrelaterade dödsfall i EU. Räknar man dessutom med Norge och Turkiet stiger siffran till över 9400, visar en färsk rapport av ett nätverk av experter vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA).

Siffrorna är en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående år. Siffrorna måste dock ses som en underskattning eftersom många drogrelaterade dödsfall inte upptas i statistiken. Liksom tidigare år står Storbritannien och Tyskland för nästan hälften av alla drogrelaterade dödsfall. Detta beror dels på att dessa länder har en stor mängd högriskanvändare, dels på att många andra länder inte rapporterar lika flitigt. Alla de nordiska länderna har över 40 drogrelaterade dödsfall per miljon invånare i åldern 15–64. I Finland, liksom i Polen, Österrike, Ungern, Slovenien och Turkiet drabbar dessutom över 10 procent av alla drogrelaterade dödsfall personer under 25 år.

De flesta fall i Europa är sådana som skulle ha kunnat undvikas, det vill säga personer är för tidigt avlidna, i omkring 30–40-års åldern. Fyra av fem avlidna är män. Totalt sett räknar man med att drogrelaterade dödsfall står för fyra procent av alla dödsfall i Europa i åldern 15–39.

Mer kunskap behövs

Opioider, som är ett växande problem i Europa, är involverade i de flesta drogrelaterade dödsfall. Speciellt heroin är ett stort problem i England, Wales, Frankrike, Tyskland och Norge. I obduktioner runtom i Europa hittas ofta opioider som används inom substitutionsvården. Även läkemedelsrelaterad dödlighet rapporteras, däribland oxikodon och tramadol. Vid överdos är det vanligt att ett flertal ämnen hittas i kroppen. I Turkiet är cannabinoider involverade i de flesta drogrelaterade dödsfall medan falska mediciner och bensodiazepiner hittas i många avlidnas kroppar, de senare särskilt i Skottland. Även kokainanvändningen i Europa ökar.

I rapporten betonas avslutningsvis att epidemiologin (medicinsk disciplin för fastställande och beskrivning av sjukdomsorsaker, incidens och sjukdomsutbrott i befolkningsgrupper) behöver utvecklas när det kommer till drogrelaterad dödlighet, speciellt ur ett toxikologiskt (läran om gifter) perspektiv. Detta för att få mer detaljerad statistik och därmed kunna förstå och förebygga drogrelaterad dödlighet i Europa.

Läs hela rapporten här.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Nyckelord

död, Europa, Narkotika, opioider

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR