FILTRERA:

Debattartikel: Ett Systembolag i tiden – för kunden eller folkhälsan?

Alkohol

Publicerad 19 nov 2021

Onlinebutik, självscanningskassor och ölstudio. Systembolagets slogan Annorlunda av en anledning verkar allt blekare när monopolet ska möta kunden där kunden är. Men på vems initiativ genomförs de här förändringarna och går de att motivera med folkhälsa, undrar alkoholforskaren Jonas Raninen.

Under de senaste åren har Systembolaget infört en onlinebutik, testat självscanningskassor och öppnat en ölstudio i Göteborg. Idag kan vi alltså sitta hemma och beställa våra favoritvaror från Systembolaget under dygnets alla timmar – och också få varorna hemlevererade. För att möta kunderna där de befinner sig, som Systembolaget skriver i ett pressmeddelande.

När Ölstudion öppnade i Göteborg sa Emelie Westrup, ölchef på Systembolaget, i Göteborgsposten att öl är en produkt som är i stort fokus hos konsumenten. Och när självscanningskassor infördes var det ett sätt att göra monopolet mer modernt, enligt Emil Agén i Dagens Nyheter.

Systembolagets verkställande direktör Magdalena Gerger beskriver utvecklingen på Systembolagets hemsida: ”Sedan 1950-talet har Systembolaget gått från att vara nästan en myndighetsliknande institution till att bli ett detaljhandelsföretag i tiden. Idag med ett ännu närmare förhållande till kunderna, nästan som i en folkrörelse”.

Exemplen jag nämnt är beskrivningar på förenklingar av köp och sätt att möta konsumenters intressen och behov. För vems skull görs de här förändringarna – för konsumenten eller folkhälsan?

Systembolaget finns av en enda anledning: de alkoholrelaterade skadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Alkohol orsakar stora skador och ju mindre vi dricker desto mindre blir skadorna – därför har Sverige ett detaljhandelsmonopol. Att Systembolaget är en annorlunda butik och genom det bra för folkhälsan är också enda anledningen till att EU tillåter Sverige att ha ett monopol.

Vem har initierat förändringarna?

Eventuella förändringar i hur Systembolaget säljer alkohol måste då rimligtvis göras utifrån att de kan tänkas ha positiva effekter på folkhälsan. Jag har svårt att se hur någon av de förändringar jag tagit upp skulle kunna ha det. Istället motiveras de med konsumenten i centrum.

De här förändringarna ses säkert som små av många, och betydelsen av de enskilda förändringarna är eventuellt marginella. Men sammantaget pekar de på en oroande förändring. Systembolaget hänvisar återkommande till konsumenters intressen och belåtenhet istället för att i sitt förändringsarbete utgå ifrån en bättre folkhälsa. Sammantaget kan också effekten av alla små förändringar i slutändan leda till effekter på konsumtionen, vilket kommer att bli nästintill omöjligt att ta reda på då inga utvärderingar görs.

Jag undrar också på vems initiativ de här förändringarna sker? Har styrelsen beslutat om dem eller är de beställda av ägaren? Eller är alla dessa förändringar initierade av Systembolaget? Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen. Men vem beslutar om dessa förändringar, som precis som öppettiderna kan ses som en ökning av tillgänglighet? Ägaren och styrelsen har ett stort ansvar för att Systembolaget fortsatt har en bättre folkhälsa som utgångpunkt i sin verksamhet.

Om Systembolaget anpassar sig tillräckligt mycket för att bli ett detaljhandelsföretag i tiden så lyckas man kanske inte bara med att inte vara en annorlunda butik. I värsta fall anpassar Systembolaget också bort sig själv – vilket sannolikt vore väldigt synd för alla kunder.

Och vilket blir nästa steg i kundanpassningen – en ”kundklubb” med anpassade förslag utifrån kundens egna preferenser och tidigare köp? En möjlighet att upprepa tidigare beställningar? Abonnemang? Färdiga dryckespaket med tillhörande recept?

Låter det orimligt? Det gjorde självscanningskassor och onlinebutik hos Systembolaget också för några år sedan.

Jonas Raninen
Forskare vid Karolinska Institutet, Forskargruppen i alkohol- och drogepidemiologi och Centre for Alcohol Policy Research vid La Trobe University

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

alkoholindustrin, alkoholmonopol, alkoholpolitik

Följ oss på sociala medier: