Danskarna fortsätter röka – andelen sjunker inte

Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 18 jan 2018

En ny undersökning om danskarnas rökvanor visar att andelen rökare inte har sjunkit sedan 2011. Mer än var femte röker, och trots att en del slutar minskar inte antalet rökare eftersom det hela tiden kommer nya – i huvudsak barn och unga.

Efter flera årtionden med en sjunkande trend har andelen rökare varit densamma de senaste sex åren. 22 procent av danskarna röker, 16 procent dagligen, och andelen är lika stor bland kvinnor och män. Att det är barn och unga som börjar röka visar tidigare undersökningar, enligt Sundhedsstyrelsen. Undersökningen visar också att hela 72 procent av de nuvarande och tidigare rökarna inte skulle röka om de fick leva om sitt liv.

Målet är att inga barn eller unga ska röka i Danmark 2030, det målet försöker man nå bland annat genom kampanjen Røgfri Fremtid, en internationell kampanj knuten till WHO:s ramverk för att minska rökning. Enligt kampanjen lär sig 40 barn och unga att röka varje dag.

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint