Arbetsplatser kan förebygga spelproblem

Spel

Publicerad 6 sep 2016

Ungefär var tionde person som söker hjälp för spelberoende i Sverige har förskingrat eller stulit från arbetsgivaren. Arbetsplatsen borde ta en aktivare roll i förebyggande av spelproblem, skriver Per Binde som har studerat hur det kunde ske i praktiken.

Omkring 130 000 svenskar har spelproblem. Av dessa har ungefär 31 000 så allvarliga problem att de kan betraktas som spelberoende enligt Folkhälsomyndigheten.

Spelproblem innebär att ha svårt att kontrollera omfattningen av sitt spelande. Mycket tid och pengar går åt till spelautomater, kasino, sportvadslagning och andra former av spel om pengar. Ju värre spelproblemen är, desto mindre nöje för spelandet med sig och ju mer tvångsmässigt är det.

 

Rehabilitering av personer med allvarliga spelproblem underlättas om de arbetar på en plats där det finns kunskap om hur sådana problem gestaltar sig.

 

Allvarliga spelproblem liknar alkohol- och drogberoende. Personen kan inte låta bli att spela trots skadeverkningarna. En ond cirkel uppstår där personen spelar för att dämpa ångest och fly från sina bekymmer i ett desperat hopp om en storvinst, vilket bara ökar problemen eftersom spelförlusterna blir allt större. I kommersiellt spel går alltid spelbolagen med vinst och spelarna med förlust i det långa loppet.

Arbetsplatsen som arena för förebyggande

De flesta med spelproblem har ett arbete, men även om de bara spelar på sin fritid kan spelproblemen påverka arbetet negativt. Allvarliga spelproblem för med sig psykiska och psykosomatiska problem, som ångest, depression och sömnsvårigheter, vilket gör att arbetsprestationen blir lidande och frånvaro från arbetet vanligare.

En ny svensk studie går igenom hur spelproblem på arbetsplatsen kan förebyggas och hanteras och tar bland annat upp hur en policy för spel på arbetsplatsen bör se ut. Det finns goda exempel på sådana riktlinjer, som har utarbetats av organisationerna Alna i Sverige och Akan i Norge. Studien beskriver också vad som kännetecknar personer med dolda spelproblem och vilka kontrollfunktioner som kan användas för att förhindra och upptäcka spelrelaterad förskingring.

Vikten av kunskap om spelproblem är ett genomgående tema i studien. God kunskap är en förutsättning för vaksamhet inför spelproblem på arbetsplatsen och för att ge bra stöd åt dem som är drabbade.

Spelproblem kan påverka arbetsgivaren

Allvarliga spelproblem medför nästan alltid ekonomiska bekymmer. När en spelberoende person har spelat slut på sina egna pengar är det vanligt att han eller hon lånar pengar eller säljer egendom. När även de möjligheterna är uttömda händer det att personen – om möjlighet och tillfälle finns – ”lånar” pengar på arbetsplatsen. Ungefär var tionde person som söker hjälp för spelberoende i Sverige har förskingrat eller stulit från arbetsgivaren. Men när spelförlusterna fortsätter blir det ingen återbetalning, utan istället fler ”lån”. Spelberoendet har gjort personen till förskingrare.

 

Arbetsplatsen är på många sätt en lämplig arena för att förebygga spelproblem. Där finns ett socialt sammanhang med arbetskamrater som kan märka om något inte står rätt till och chefer som kan stödja och förmedla professionell hjälp.

 

Spelproblem kan således orsaka problem på arbetsplatsen och skada för arbetsgivaren. Därför är det viktigt för alla inblandade att sådana problem förebyggs och hanteras snabbt och ändamålsenligt om de dyker upp.

Arbetsplatsen är på många sätt en lämplig arena för att förebygga spelproblem. Där finns ett socialt sammanhang med arbetskamrater som kan märka om något inte står rätt till och chefer som kan stödja och förmedla professionell hjälp.

Studien drar slutsatsen att arbetsplatsen borde spela en större roll i förebyggandet av spelproblem. Anställda med spelproblem kan få stöd innan problemen blivit alltför allvarliga. Rehabilitering av personer med allvarliga spelproblem underlättas om de arbetar på en plats där det finns kunskap om hur sådana problem gestaltar sig.

Per Binde
Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Publicerad 6.9.2016

FacebookXLinkedInEmailPrint