Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Negativ social kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck

Många barn, unga och vuxna i Norden vittnar om att de lever under hedersförtryck. Det kan handla om kvinnor och män som inte får välja med vem de ska leva med eller flickor som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om söner som förväntas övervaka sina systrar eller om unga vuxna som inte får bestämma över sin kropp eller sexualitet.

Hedersrelaterat våld och negativ social kontroll utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Våldet bygger på en föreställning om att det finns ett behov att värna eller att återupprätta en familjs eller släkts heder. Det kan handla om psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Hit hör även barnäktenskap, tvångsgifte och könsstympning.

De nordiska ländernas lagar och de konventioner som länderna anslutit sig till gäller alla nordbor oavsett ursprung. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och negativ social kontroll vilar på alla människors grundläggande mänskliga rättigheter; rätten att få bestämma över sin kropp och sexualitet, rätten att själv få välja partner och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga medborgare ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrelaterat våld. I en rapport från Nordiska ministerrådet kartläggs ländernas förebyggande arbete. Kartläggningen har blivit extra aktuell i och med pandemin, då många unga måste stanna hemma från skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Här presenterar vi utvalda verksamheter som utmärker sig för bland annat verksamma metoder för tidig upptäckt, hot- och riskbedömning och/eller samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Under fakta och forskning finner du exempel på lagstiftning och nationella handlingsplaner mot hedersförtryck och negativ social kontroll  samt aktuell forskning.

Närbild av två personers händer

Forebyggelse af negativ social kontrol og aeresrelateret vold

En introduktion til strategier, lovgivning og organisering, som de fem nordiske lande hver især har iværksat for at bekæmpe negativ social kontrol og æresrelateret vold.

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo.

Negativ social kontroll

23 nov 2023

Årsrapport: Økning i antall tilfeller om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Kompetanseteamet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har opprettet 27 prosent flere saker de siste tre årene. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Negativ social kontroll

12 jan 2022

Samtale og strid – Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Denne rapporten er del av prosjektet «Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap», som Fafo gjennomfører [...]

NVC logo.

Arbete

26 mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo.

Negativ social kontroll

23 feb 2021

Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Denne rapport tager afsæt i et følgeforskningsprojektet af forebyggende initiativer. Rapporten bygger på empiri om og fra tre indsatser. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

19 feb 2021

Trippelt utsatt – Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sårbara för risken att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. De [...]

Danmark

Negativ social kontroll

17 feb 2021

Evalueringsrapport: Den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dette resumé formidler de væsentligste resultater af COWIs evaluering af den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede k [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Negativ social kontroll

12 feb 2021

Female genital mutilation (FGM) Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland

This study looks at Finnish Somali men’s awareness and perceptions of female genital mutilation (FGM). It is based on qualitative data con [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Undersøgelse om negativ social kontrol og selvsegregering på ungdomsuddannelserne

En undersøgelse sætter fokus på, hvordan og hvorfor negativ social kontrol og selvsegregering forekommer på ungdomsuddannelserne og give [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Unges oplevelser af negativ social kontrol

En række eksisterende undersøgelser viser, at et mindretal af unge i Danmark oplever negativ social kontrol og begrænsninger i deres selv [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Denne håndbog har til formål at understøtte sagsbehandlere og den kommunale ledelse i at forebygge og håndtere sager om æresrelaterede [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser

VIVE har undersøgt etniske minoritetskvinders udfordringer ved at blive skilt efter dansk ret og ved at få opløst det ’muslimske ægtes [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Evaluering av botilbudet i barnevernet for unge under 18 år utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, og vurdering av nye støttetiltak

Rapporten svarer ut tiltak 10 i “Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kj [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Inga aktuella poster

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

Madickengården

Madickengårdens arbetsmetoden ”Landa, Starta, Flyga” innebär att man som placerad på Madickengården först ska få möjlighet att ko [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Negativ social kontroll

Finnish League for Human Rights

Work to combat honour-based violence and female genital mutilation (FGM) [...]

Danmark

Negativ social kontroll

RED Rådgivning

RED Center mod æresrelaterede konflikter yder en specialiseret indsats med socialfaglig, psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

COVID-19

Minoritetsrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

Nationella stödtelefonen

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Insatsen är en del i reg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Negativ social kontroll

Prosjekt Frihet

Høsten 2017 ble det ved Grimstad voksenopplæring registrert et økende antall hendelser og situasjoner som ble kategorisert som mobbing og [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Island

Negativ social kontroll

Bridge Builders

Project aimed at identifying and training individuals to support diverse migrant groups to access accurate legal information and education. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län.

Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum som arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Negativ social kontroll

Bahar project

The initiative for this project came from the need perceived in our unit, Sopu, which is doing preventive and crisis work in the field of ho [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit fram [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Island

Negativ social kontroll

Legal information and advice for immigrants/migrants/asylum seekers/refugees in Iceland

The Center works on making human rights information accessible to the public by organizing conferences and seminars on human rights issues a [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Island

Negativ social kontroll

Know your rights – knowledge is power

An information and advisory initiative for women of foreign origin living in Iceland. [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Avslutat

Kalender

24

feb

2021

Avslutat

Integration

Webbinarium om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrel [...]

Nyheter på temat

Negativ social kontroll

27 nov 2023

National expert team sees substantial increase in cases on forced marriage, female genital mutilation and negative social control

The majority of the expert team’s cases are motivated by honour, the annual report from the Norwegian agency Bufdir shows. [...]

Negativ social kontroll

1 feb 2022

Den glemte kvindekamp: Kommission skal udfordre æreskulturen

Regeringen nedsætter Kommissionen for den glemte kvindekamp, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan sikre, at kvinde [...]

Negativ social kontroll

21 jan 2022

Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det senaste året har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. [...]

Negativ social kontroll

28 jun 2021

Fire nye tiltag skal beskytte børn fra indvandrerfamilier imod vold og negativ social kontrol

Bredt politisk flertal er enige om en række initiativer, der skal være med til at sikre, at børn fra indvandrerfamilier får samme muligh [...]

Följ oss på sociala medier: