Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Utökad samhällsorientering för nyanlända

Integration

19 dec 2019

Regeringen har beslutat att höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Höjningen görs för att nyanlända ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar istället för nuvarande minst 60 timmar.

Samhällsorientering är en viktig insats för att på ett strukturerat och systematiskt sätt ge nyanlända information om och möjlighet att diskutera hur det är att flytta till och leva i Sverige.

Samhällsorienteringen finansieras genom schablonersättningen för mottagandet av nyanlända. Därför höjs schablonen från och med 1 januari 2020 med 3 500 kronor från 142 600 till 146 100 kronor per mottagen nyanländ under 65 år. Utökningen av samhällsorienteringen träder i kraft den 1 februari 2020.

Regeringen tillför även 10 miljoner kronor till länsstyrelserna för att utveckla utbildningsmaterial och metodstöd i samhällsorienteringen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen bland annat genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter samt ta fram ett metodstöd.

Höjd ersättning för hälsoundersökning

Regeringen har även beslutat att höja schablonersättningen för hälsoundersökningar för nyanlända. Ersättningen höjs från 2 125 kronor till 2 205 kronor per undersökning.

Grundersättningen till kommunerna avskaffas

Grundersättningen till kommuner för mottagande av nyanlända avskaffas från och med 2020. Detta beslut fattas mot bakgrund av det begränsade budgetutrymmet, och görs för att kunna finansiera viktiga reformer både på UO13 och på andra områden som bidrar till att främja nyanländas etablering.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: