Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Utlysning av utvecklingsmedel för tidiga insatser för asylsökande med flera (TIA)

Arbete

27 nov 2017

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

​I första hand kan medel för verksamhet sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.
Ansökningsomgången för 2017 är nu stängd. Hittills har man beviljat medel till tretton projekt. Nästa ansökningsomgång äger rum våren 2018.

Läs mer om TIA på Länstyrelsens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: