Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram inom migration och integration

Arbete, Bostad, Ensamkommande unga, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

5 jun 2017

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att inom områdena antibiotikaresistens samt migration och integration inrätta tioåriga nationella forskningsprogram som ska drivas i enlighet med vad som beskrivs i uppdraget till Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsprogrammet om migration och integration ska belysa alla aspekter
av migration och integration, öka kunskapen om förutsättningarna för att
skapa inkluderande samhällen och omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, t.ex. ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.

I forskningssatsningen ska köns- och jämställdhetsperspektiv beaktas. Vetenskapsrådets pågående forskningssatsning om rasism och främlingsfientlighet kan ingå i detta program.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: