Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

Arbete

10 jan 2017

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige i syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Det är angeläget att uppdraget genomförs på ett sätt som bidrar till en jämställd arbetsmarknad.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: