Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Sysselsättningen bland utrikes födda fortsätter att öka

Arbete, Integration

31 aug 2017

Under andra kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 034 000 personer, en ökning med 99 000 jämfört med samma kvartal föregående år.

Antalet anställda ökade med 86 000 till 4 536 000. Detta var en ökning i både privat och kommunal sektor. Antalet arbetslösa uppgick till 394 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter sysselsättningen att öka och arbetslösheten att minska i jämförelse med de föregående kvartalen.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta ökade med 99 000 till 5 034 000 andra kvartalet 2017, jämfört med samma kvartal året innan.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 68,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen var den 70,1 procent, en ökning med 0,7 procentenheter och för kvinnorna var den 65,9 procent. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 69,7 procent. För utrikes födda var sysselsättningsgraden 62,1 procent, en ökning med 2,1 procentenheter. Bland utrikes födda män ökade sysselsättningsgraden med 2,5 procentenheter till 66,3 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 58,2 procent.

Samtidigt visar säsongrensade och utjämnade data att både antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden fortsätter att öka, jämfört med närliggande kvartal.

Läs mer på SCBs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: