Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Statsunderstöd för att främja integration 2018

Arbete, Utbildning

25 apr 2018

Utbildningsstyrelsen har öppnat statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället i enlighet med statsbudgeten 2017 och 2018. Utbildningsstyrelsen delar ut cirka 8 miljoner euro i understöd. Understödet ska användas till att försnabba och stödja invandrares och asylsökandes utbildningsvägar samt till integrationsfrämjande åtgärder.

Understödet ansöks enligt följande ansökningsgrupper:

  • Utveckling av lärande och handledning
  • Organisationers åtgärder för att förstärka delaktighet och främja välmående
  • Stöd av funktionsförmåga och aktivt medborgarskap samt goda etniska relationer
  • Behörighetsgivande utbildning för undervisnings- och handledningspersonal.

Den digitala ansökan ska lämnas in via Utbildnings-styrelsens digitala system senast 25.5.2018 kl. 16.15.

Läs mer:

Statsunderstöd för att främja integration 2018 (oph.fi)

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: