Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Snabbfil nytt grepp för Migrationsverket

Migration & utveckling

5 jul 2018

Migrationsverket sätter målet högt för den snabbfil för asylprövning, ett försök som dras i gång i höst. Målet är att klara av minst hälften av ärendena från ansökan till beslut på 30 dagar.

Läget börjar, tre år efter flyktingkrisen, att bli mer normalt för det hårt prövade och kritiserade Migrationsverket som nu också är inne i en neddragningsfas, både vad gäller pengar och personal.

Antalet asylsökande i kö är nu nere på de nivåer som rådde före 2015, omkring 25 000, och antalet minskar med uppemot 500 personer per månad, enligt generaldirektören Mikael Ribbenvik.

– Det innebär att vi kan ta nya grepp för första gången på flera år. Först ut är asyldelen där vi lanserar ett pilotprojekt i Göteborg.

Det initiala målet är att klara hälften av den svenska asylprövningen på 30 dagar, säger Ribbenvik till TT i Almedalen i Visby där myndigheten har en rad seminarier under veckan.

Projektet, kallat Asyl 360, genomförs i Göteborg men ska också hantera ansökningar från Stockholm och den södra regionen. Personerna som ansöker om asyl ska i möjligaste mån också bo där.

Bedömer klara mål

– Det här är med tanke på hur det ser ut nu, säger Ribbenvik och framhåller att handläggningstider påverkas mycket av från vilka länder de sökande kommer.

– Skulle vi ha ett år då alla kommer från Balkan skulle vi ha mycket korta handläggningstider, eller från Syrien. Det skulle vara mer komplicerat om de kom från Iran och Afghanistan.

Ribbenvik anser att verket har fått oförtjänt kritik för långa handläggningstider och att kötid och handläggningstid ofta blandas ihop och leder till missförstånd. Ett argument som använts för den nya gymnasielagen för ensamkommande har ofta varit att handläggningstiderna har varit orimligt långa och därmed försatt de ensamkommande i en svår sits som motiverar en ny chans att söka uppehållstillstånd.

Trettio dagar är ett högt ställt mål, men verket bedömer det som möjligt att klara.

Läs mer på HBLs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: