Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Samskabelse i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre. Modeller for praksis og samarbejde

Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser

2 apr 2017

I de kommende årtier vokser grupperne af ældre og flygtninge. Det giver nye udfordringer til en velfærdsstat med knappe samfundsressourcer. Det er derfor oplagt at undersøge, hvilke potentialer der ligger i samskabende sociale indsatser for de to brugergrupper.

Det skal KORA undersøge i et samarbejde med Aalborg Universitet, Røde Kors, Ældre Sagen, Dansk Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Formål

Projektet skal undersøge disse spørgsmål: Hvad indebærer samskabelse i forhold til de to brugergrupper flygtninge og ældre? Hvilke potentialer rummer denne arbejdsform i forhold til at udvikle optimale organisatoriske modeller og praksisser for socialt arbejde med disse brugergrupper? Hvilke nye positioner og handlemuligheder skabes for både ældre og flygtningene, og for professionelle og frivillige igennem samskabende sociale indsatser? Og hvordan skabes optimale modeller for samarbejde?

Metoder

Projektet består af en forskningsdel og en praksisdel. Forskningsdelen er designet som et komparativt, kvalitativt casestudie og er inddelt i en kortlægningsfase, en udviklingsfase og en iværksættelsesfase. De kvalitative casestudier kombinerer etnografisk feltarbejde med enkelt- og fokusgruppeinterview. I praksisdelen afprøves en ny model for organisering af samskabelse.

Läs mer på KORAs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: