Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd

Ukraina

20 maj 2022

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med ett samordningsnummer.

Ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, förenklar kontakterna med arbetsgivare och myndigheter. Det underlättar även kontakterna med vård och skola.

Regeringen har därför beslutat om en förordningsändring som innebär att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Personerna behöver alltså inte själva ansöka om detta hos Skatteverket.

– Med det här beslutet kommer de ukrainare som flytt snabbare komma i arbete, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Förordningsändringen träder i kraft den 7 juni 2022.

Texten är hämtad från Regeringens pressmeddelande

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: