Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande

Arbete

6 mar 2017

Den svenska regeringen vill att regelverket för etableringsinsatser ska harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Nyanlända inom etableringsuppdraget bör också omfattas av ett motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa, så att samma villkor och krav gäller för alla arbetssökande.

Syftet med det nya regelverket är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i etableringen. Förslaget att i så stor utsträckning som möjligt anpassa regelverket till den övriga arbetsmarknadspolitiken och reglera etableringsinsatser på förordningsnivå, istället för som idag i lag, underlättar Arbetsförmedlingens arbete med etableringen och ökar regeringens flexibilitet att snabbt göra justeringar i regelverket efter ändrade förutsättningar.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att den så kallade rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program i likhet med vad som gäller för övriga arbetssökande. Nyanlända kommer, liksom övriga arbetssökande, att få en individuell handlingsplan och anvisas till den insats som bedöms leda till arbete eller studier.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: