Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen underlättar för mer svenska på jobbet

Arbete

25 sep 2017

Kunskaper i svenska är avgörande för etablering i arbets- och samhällsliv för den som har kommit ny till Sverige.

Regeringen har därför fattat beslut om förordningsändringar som tydliggör att statsbidrag till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden också ska kunna användas för att främja och utveckla språkinsatser på arbetsplatsen. I budgetpropositionen för 2018 skjuter regeringen dessutom till ökade medel till statsbidraget. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Regeringen är mån om att på många olika sätt främja språkinlärning för nyanlända. I budgetpropositionen för 2018 skjuter regeringen till exempel till resurser för att främja insatser i bland annat svenska under föräldraledighet. Regeringen skjuter även till medel för språkinsatser genom folkbildningen inom ramen för satsningen på svenska från dag ett.

Det finns arbetsgivare som gör en viktig insats genom att erbjuda utbildning till anställda som behöver och vill utveckla sin svenska.
Regeringen vill stimulera fler initiativ för språkutvecklande insatser på arbetsplatsen. Fler bör få möjlighet att lära sig svenska på jobbet.

Regeringen har därför fattat beslut om att förstärka möjligheten för arbetsmarknadens parter att främja och utveckla språkinsatser bland annat på arbetsplatser. Statsbidraget till parterna för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden öppnas upp för att möjliggöra detta.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: