Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Projektet Finland — mitt hem fortsätter 2018—2020

Migration & utveckling, Bostad

12 feb 2018

Det har beslutats att projektet Finland — mitt hem får fortsatt finansiering under 2018—2020. Centralt är nu att de bästa arbetsmodellerna som utvecklats inom projektet förankras i den integrationsfrämjande verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Samarbetet med arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare ska intensifieras ytterligare.

De regionala koordinatorerna för projektet Finland — mitt hem fortsätter sitt arbete inom NTM-centralernas verksamhetsområden för invandringsfrågor. De ordnar evenemang för kompetensutveckling och nätverksbyggande, varav en del kan följas via webbsändning. De sprider också ny information och bästa praxis i integrationsfrågor. Sedan projektet inleddes har över 5 000 personer från olika delar av Finland deltagit i de evenemang som ordnats av de regionala koordinatorerna.

Ansvaret för att leda projektet som helhet har övertagits av en ny projektchef i och med att den tidigare projektchefen Leena Pellilä började arbeta på näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskansli den 1 januari 2018. Ny projektchef är Ilona Korhonen, som tidigare varit projektchef för projektdelen En bra start.

Pilotprojekten

I början av 2018 pågår på olika håll i landet 25 pilotprojekt inom ramen för Finland — mitt hem. De projekt som fick finansiering vid den första utlysningen av projektunderstöd har arbetat i snart två år. Utifrån deras verksamhet har det tagits fram modeller för tjänster för invandrare i den inledande fasen och utarbetats rekommendationer som sammanställts i en modelleringsrapport som publicerades i januari 2018.

Inom de pilotprojekt som beviljades understöd vid den andra utlysningen av projektunderstöd testas och utvecklas tjänster för invandrare som redan genomgått integrationsutbildningen men fortfarande är arbetslösa. De nyaste pilotprojekten, som fick understöd vid den tredje utlysningen, inleddes i slutet av 2017 och början av 2018. I de projekten ligger fokus på att hjälpa invandrare som varit arbetslösa en längre tid att komma ut i arbete eller utbildning eller inleda företagsverksamhet.

Ytterligare upplysningar

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: