Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Migration & utveckling

19 feb 2018

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden.

− Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen bedöms fortgå under året. Totalt väntas 23 000 personer söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn. Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000, utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året.

Många är i den senare delen av asylprocessen

Den jämna utvecklingen tillsammans med att äldre ärenden har avgjorts, gör att Migrationsverket kan flytta fokus från mottagning och asylprövning till den senare delen av asylprocessen. Det innebär att mer kraft kommer att läggas på förvar, återvändande och domstolsprövning.

Ändrade förutsättningar och ökad effektivitet

Under 2018 går asylprövningen successivt helt över till att sortera ärenden i olika spår utifrån utredningsbehov − exempelvis ärenden med hög beviljandefrekvens eller uppenbart ogrundade ärenden − för en mer effektiv handläggning. Migrationsverket kommer även att öka takten på digitaliseringen för att minska manuella administrativa och resurskrävande inslag i processerna. Enligt dagens prognos väntas antalet öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 12 800 under 2018.

− Vi vill så fort som möjligt komma tillbaka till realtidshandläggning, det vill säga att behandla ärenden i den takt de kommer in för att undvika till exempel kompletteringar och handläggarbyten under väntetiden, säger Mikael Ribbenvik.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: