Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande i Finland

Integration

1 dec 2022

Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av finska arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund.

Kompetenscentret för integration av invandrare granskar i en ny policy brief det politiska deltagandet bland invandrare. Brief 2/2022 (”Kotona politiikassa: keinoja tukea Suomeen muuttaneiden poliittista osallisuutta”) handlar om invandrarnas delaktighet i politiken och är skriven av Hanna Wass, docent i allmän statslära vid Helsingfors universitet.

Utländska medborgare har rätt att rösta endast i kommunalval i Finland. Valdeltagandet bland invandrare är klart mindre än bland de röstberättigade som är infödda finländare, trots att deltagandet i politiken varierar stort mellan olika grupper.

Rösträtten ökar den politiska aktiviteten

Enligt undersökningarna inverkar dock rätten att rösta i väsentlig grad på hur den politiska delaktigheten utvecklas. Om rösträtt beviljas snabbt efter inflyttningen, kan detta uppmuntra både till att rösta och till större politisk aktivitet. På motsvarande sätt kan begränsad rösträtt minska intresset för deltagande också i sådana val som det skulle vara möjligt att delta i.

Läs mer på kotoutuminen.fi

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: