Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyt initiativ fra regeringen og arbejdsmarkedets parter skal udbrede IGU’en endnu mere

Migration & utveckling, Arbete

20 sep 2017

Regeringen, KL, LO og DA er blevet enige om at kortlægge nogle af de over 800 særlige forløb for flygtninge, kaldet IGU. Målet er at lære, hvad der ind til nu er gået godt, og bruge de gode eksempler og erfaring som en rettesnor, så ordningen kan blive endnu mere succesfuld.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge, der blev aftalt ved trepartsdrøftelserne om integration i foråret 2016, er et forløb, hvor flygtninge er i job og modtager relevant uddannelse ved siden af.

Den indsamlede viden om de mange succesfulde forløb skal indgå i informationsmateriale til og arrangementer for flygtninge, virksomheder, skoler og kommuner og andre aktører, som har tæt kontakt til flygtninge med det klare formål at udbrede kendskabet til ordningen endnu mere.

Initiativet gennemføres det næste års tid. I maj 2018 gør parterne status på, om der er behov for at forlænge en fælles indsats.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg:

“Jeg vil gerne rose arbejdsmarkedets parter for at tage et stort medansvar for at løse den udfordring, vi står over for med det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark de senere år. Integrationsgrunduddannelsen er et af de redskaber, vi sammen har taget i brug for at give flygtninge en hånd med at komme ind på arbejdsmarkedet. Og der må vi bare konstatere, at det er en stor opgave at matche den enkelte flygtnings kvalifikationer med, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Her kan integrationsuddannelsen bruges som løftestang for, at flygtninge sluses ind på arbejdsmarkedet, og jeg er derfor meget glad for, at KL, LO og DA nu yderligere styrker samarbejdet om at udbrede integrationsgrunduddannelsen. Det er et godt eksempel på, at vi i Danmark løser udfordringerne i fællesskab.”

Läs mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: