Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny SSB-rapport om sysselsetting blant innvandrere i Norden

Arbete

16 nov 2020

Finland har lavest sysselsetting blant innvandrere fra de fleste land og regioner, fulgt av Danmark. Norge har høyere sysselsetting enn Sverige for dem fra arbeidsinnvandringsland, mens Sverige har klart høyest sysselsetting for dem som kommer fra flyktningeland. Dette er noen av resultatene som kommer frem i «En komparativ analyse – Innvandring og innvandrere i Norden.»

Innvandrere og flyktninger som har bodd over 15 år i Sverige og Finland har høyere sysselsetting enn alle med kortere botid.

– I Danmark og Norge er det helt motsatt: Der kommer stadig flere i arbeid de første åtte-ti årene,  sier Østby til Utrop.

Han peker på innvandrernes landbakgrunn som en viktig forklaring på forskjellene i sysselsetting. Her er Norge i en særstilling, mener han:

– Etter EU-utvidelsen østover i 2004, har det kommet atskillig flere til oss fra Polen og andre land i Øst-Europa enn til de andre nordiske landene.

Nettopp arbeidsinnvandringen er ifølge Østby én grunn til at sysselsettingen de første årene blant innvandrerne er så høy.

– Blant polakker i Norge som har bodd her inntil fire år, er tre firedeler sysselsatte, som gjennomsnittet ellers i Norge. Men bare en liten del av arbeidsinnvandrerne bor i Norge lenger enn 15 år. Dette er en av grunnene til at sysselsettingsgraden for innvandrerne under ett synker med botiden, forklarer forskeren.

Les hele saken: Sysselsetting blant innvandrere i Norden: Store forskjeller mellom Norge og Sverige i integreringen

Last ned pdf, av rapporten

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: