Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny grupp ensamkommande barn i Sverige

Ensamkommande unga, Integration

10 aug 2017

I Sverige är det fortsatt flest syrier som söker asyl, men den gruppen som ökar snabbast är flyktingar från Eritrea och många av dem är ensamkommande barn.

Mellan juni 2016 och juni 2017 har antalet eritreanska flyktingar ökat i Sverige med 1 000 procent. Detta innebär att det idag kommer fler ensamkommande barn till Sverige från Eritrea än från Afghanistan vilket är ett stort trendbrott. Under de senaste fem åren har Afghanistan varit det vanligaste ursprungslandet för ensamkommande barn.

Det finns flera faktorer som orsakat den ökande flyktinginvandringen från Eritrea. Den centrala orsakern är enligt Christer Zettergren, chef på Migrationsverkets omvärldsenhet, den förlängda “nationaltjänstgöringen”. Detta är en typ av militärtjänstgöring som är obligatorisk för alla landets medborgare. I Eritrea kan denna tjänstgöring vara så länge som tio år och rekryteringen har gått ned i åldrarna. Idag är det inte ovanligt att elever tas ur skolan för att avsluta sitt sista skolår inom nationaltjänsten.

– En allt sämre ekonomisk situation i landet, risken att behöva genomföra den inhumana nationaltjänsten och den smala öppningen att fly för de som redan rekryterats eller står inför en kallelse, är starka drivkrafter för framförallt pojkar och unga män att ge sig av. Men även för flickor som regelmässigt utsätts för våldtäkter och andra sexuella övergrepp vid delaktighet i nationaltjänsten, säger Christer Zettergren i intervju av migrationsverket.

I slutet av juni kom en dom från migrationsöverdomstolen som gör det enklare för eritreaner att få uppehållstillstånd. De bedömde att Eritreas bestraffning av de som avvikit från nationaltjänsten eller lämnat landet utan tillstånd bör ses på som förföljelse. Därför förväntas fler eritreaner än tidigare få stanna i Sverige.

Läs mer på migratiosinfos hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: