Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

Barn och unga, Sociala insatser

5 feb 2020

I en lagrådsremiss föreslår regeringen idag att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen idag att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

– Vi kan aldrig acceptera att barn gifter sig, att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, eller att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Därför vill regeringen och samarbetspartierna med dessa åtgärder ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Barn i Sverige ska inte vara gifta och barn ska skyddas från att föras ut ur landet. Punkt slut. Nu ställer vi oss på de utsatta barnens sida och täpper till viktiga luckor i lagen. Rättsväsendet ska sätta stopp för vårdnadshavare och andra vuxna som begränsar barn och ungas rätt till fria och trygga liv. Barn ska veta att det finns skydd och stöd, säger Juno Blom, partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna.

Det nya brottet, barnäktenskapsbrott, innebär att det blir straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från brottet äktenskapstvång krävs det för det nya brottet inte att det har använts något olaga tvång eller utnyttjande av offrets utsatta situation om brottet har begåtts mot ett barn. Regeringen föreslår också en ny särskild straffskärpningsgrund som innebär att straffet för ett brott ska skärpas om ett motiv för brottet varit heder.

Det är svårt för svenska myndigheter att skydda barn som har lämnat landet. Därför införs också ett utreseförbud för att skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Det kommer att vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Den som bryter mot ett utreseförbud kan dömas till fängelse i upp till två år. Om ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

– Vi får aldrig acceptera att barn och unga blir offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Varje barn som förs bort eller som lever med rädslan att bli bortförd är ett barn för mycket. Därför gör nu regeringen det svårare för dem som vill föra ut barn och unga ur landet, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: