Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nu finns den första förteck­ningen över områden som omfattas av nya EBO-regler

Bostad

19 maj 2020

25 av 32 kommuner har nu anmält vilka delar i kommunen de anser har sociala och ekonomiska utmaningar. Elva av dessa har anmält hela sin kommun. De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de aktuella områdena kommer som huvudregel att förlora rätten till dagersättning.

Den 1 juli 2020 börjar nya regler för asylsökande som väljer eget boende att tillämpas. De innebär att asylsökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar. Under april har de aktuella kommunerna som omfattas av lagändringen kunnat rapportera in sina respektive områden till Migrationsverket. Migrationsverket gör ingen prövning eller bedömning av de områden som anmälts, utan har i uppdrag att samla in och tillhandahålla en förteckning.

När inrapporteringsperioden nu avslutats kan Migrationsverket konstatera att elva kommuner anmält hela sin kommun. Dessa är Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.

13 kommuner har anmält att vissa områden i kommunen har socioekonomiska utmaningar. Två kommuner, Borås och Jönköping, har meddelat Migrationsverket att de inte har för avsikt att rapportera in några områden.

Innebär inget förbud

Fem kommuner har ännu inte anmält några områden till Migrationsverket. De kommuner som inte rapporterat in några områden har möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle. Nästa uppdatering av förteckningen kommer att börja gälla den 1 januari 2021.

– Det är viktigt att komma ihåg att ändringarna inte innebär ett förbud för asylsökande att bosätta sig i dessa kommuner eller områden. Däremot förlorar personen rätten till dagersättning, säger Anna- Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

Syftet med lagändringen är enligt regeringen att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Fler asyl­sö­kande förväntas bo i Migra­tions­ver­kets boenden

Det finns idag 15 000 asylsökande som bor i något av Migrationsverkets boenden och cirka 21 000 som bor i eget boende. Det är ännu för tidigt att förutspå hur fördelningen mellan eget boende och Migrationsverkets anläggningsboende kommer att se ut i framtiden.

– Det vi tror är att andelen som bor i anläggningsboenden kommer att öka, säger Anna- Johanna Viking.

Texten är hämtad från Migrationsverkets hemsida

Läs mer om vilka 32 kommuner som omfattas av lagändringen

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: