Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Norden bör samarbeta närmare för att godkänna utländska utbildningar

Utbildning

17 okt 2017

Enligt en ny nordisk kartläggning av reglerna för godkännande av utländska utbildningar bör de nordiska länderna samarbeta ännu närmare för att göra det lättare för personer som kommer till Norden att använda sin kompetens och utbildning.

Prognoser om befolkningstillväxten och den globala flyktingkrisen visar att invandringen till de nordiska länderna kommer fortsätta att öka de kommande åren. Under de senaste åren har länderna tagit emot tusentals flyktingar. Det är människor som kommer med olika utbildningar och yrkeskvalifikationer för att integreras i sitt nya hemland och för att få använda sin kompetens.

Ett effektivt regelverk för godkännande av utländsk utbildning eller yrkeskompetens är viktigt både för personer som vill studera eller arbeta i något av de nordiska länderna och för arbetsgivare och näringsliv som efterfrågar kvalificerad arbetskraft.

– Arbete är utan tvekan nyckeln till god integration. Ministerrådet vill med denna rapport peka på lösningar som gör det lättare att dra nytta av den kompetens som kommer till Norden genom invandring, säger Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

I Norden har man länge samarbetat kring godkännande av utländska utbildningar, men det finns också skillnader mellan länderna. Rapporten visar att länderna har olika krav, procedurer och praxis för godkännande.

– Vi måste ha ett bra och förutsägbart system för att erkänna kompetens från utlandet. När vi läser om invandrare som inte får arbete trots höga kvalifikationer är det dåligt både för den enskilde och för samhället. Här har vi mycket att lära av varandra i Norden. Därför har vi velat sätta fokus på detta när vi i år har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, säger Norges kunskapsminister Henrik Asheim.

Kartläggningen har gjorts av Ramböll Management Consulting på uppdrag av Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning under det norska ordförandeskapet. Rapporten beskriver hur de nordiska länderna godkänner utländska utbildningar och yrkeskvalifikationer samt erbjuder kompletterande utbildningar.

Rapporten visar att det finns många aktörer på detta område, många informationskanaler och många som möter invandrare i sin vardag. Samtidigt saknas gemensamma system och regelverk för att reglera godkännande av utbildningar. Rapporten rekommenderar därför bättre information till användarna, bättre samordning både på nationell och regional nivå samt ännu mer samarbete mellan de nordiska länderna.

Rapporten ska också bidra till att minska gränshinder mellan de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland samt lägga grunden för det fortsatta samarbetet i Nordiska ministerrådet.

Läs mer: Utbildning, arbete och integration i Norden – delrapport 1
Läs mer: Utbildning, arbete och integration i Norden – delrapport 2

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: