Nordiskt samarbete om integration och inkludering

“Migrationsverkets planer hösten 2015 var orealistiska”

6 feb 2017

Regeringens och myndigheternas hantering av flyktingsituationen under hösten 2015 brast på vissa områden. Bland annat hade MSB:s risk- och sårbarhetsanalyser inte tagit upp en hög flyktingström som möjlig risk, vilket vi finner anmärkningsvärt, skriver Anders Berg och Robert Boije, Riksrevisionen.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: