Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Kraftig försämring på arbetsmarknaden för utrikes födda

Arbete, Corona

27 okt 2020

Under tredje kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,6 procent, en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen arbetslösa ökade med 2,1 procentenheter och uppgick till 8,6 procent. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda.

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,6 procent, icke säsongrensat, under tredje kvartalet 2020. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 88,3 procent, och bland inrikes födda män uppgick det till 90,9 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 83,3 procent under tredje kvartalet 2020. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetskraftstalet med 2,4 procentenheter till 77,6 procent. Arbetskraftstalet uppgick till 88,9 procent bland utrikes födda män. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 89,0 procent bland inrikes födda medan arbetskraftstalet bland utrikes födda uppgick till 82,5 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020.

Under tredje kvartalet 2020 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,7 procent, icke säsongrensat. Det motsvarar en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,8 procent och bland inrikes födda män var den 86,5 procent, en minskning på 1,6 procentenheter. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 67,6 procent, en minskning med 2,9 procentenheter. Bland utrikes födda män var motsvarande siffra 73,3 procent, vilket är en minskning med 3,9 procentenheter, och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 61,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 84,8 procent för inrikes födda och en minskning med 2,2 procentenheter till 66,5 procent bland utrikes födda jämfört med första kvartalet 2020.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 4,4 procent under tredje kvartalet 2020, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,9 procent och bland inrikes födda män uppgick den till 4,9 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 18,9 procent, en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetslösheten med 4,8 procentenheter och uppgick till 20,4 procent, och bland utrikes födda män ökade arbetslösheten med 4,5 procentenheter till 17,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning i arbetslöshetstalet för både inrikes och utrikes födda, jämfört med första kvartalet 2020. Arbetslöshetstalet bland inrikes födda ökade med 1,3 procentenheter till 4,7 procent och bland utrikes födda ökade det med 3,5 procentenheter till 19,4 procent.

Läs hela artikeln på SCBs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: