Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Hvordan inkludere flere på det nordiske arbeidsmarkedet?

Arbete, Integration

2 dec 2022

Hvis hvert land i Norden lærte av de andre lands suksesser, kunne 700 000 flere vært i arbeid, ifølge de danske forskerne Sarah Kildahl Nielsen og Vibeke Jakobsen.

Hvordan går det med integreringen på det nordiske arbeidsmarkedet?

-Ingen av de nordiske landene utmerker seg ved å være veldig gode på å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet, ifølge Sarah Kildahl Nielsen, prosjektleder i HBS Economics.

Alle de nordiske landene sliter mer eller litt mindre med å inkludere unge, seniorer, innvandrere, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Gruppene har gjennomgående lavere sysselsettingsgrad enn befolkningen i arbeidsfør alder i sin helhet.

Som første del av et større forskningsprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd, har VIVE og HBS Economics i Danmark laget en analyse av de utsatte gruppene på de nordiske arbeidsmarkedene.

Prosjektleder Sarah Kildahl Nielsen fra HBS Economics og seniorforsker Vibeke Jakobsen presenterte de første resultatene under Nordisk Ministerråds konferansen 15. november i Oslo.

Les hele artikkelen på arbeidslivinorden.org

Les rapporten Scandinavian integration policies for refugees

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: