Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Här kan du se våra Almedalsseminarier i efterhand

Ukraina, Migration & utveckling

8 jul 2022

Tillsammans med våra kollegor från Nordiska ministerrådet arrangerade vi två seminarier på temat migration, flyktingmottagandet från Ukraina och nordiska lördomar från 2015 års flyktingkris. 

Det första seminariet hade rubriken: Norden i migrationens tid – utmaningar och nya perspektiv. Huvudtemat var hur vi ska förstå framtidens migrationsutmaningar. Vi ställde bland annat frågan vilka långsiktiga perspektiv bör dagens politiker och beslutsfattare ta till sig.

Larysa Vakoliuk som fram till Rysslands invasion arbetade som skräddare i sin hemstad Vinnytsa i centrala Ukraina vittnade om hur det var att fly till Sverige. Hon gav en rad konkreta förslag på hur politiker och myndigheter kan underlätta för henne och henens landsmän som tvingats fly till Norden.

Övriga talare var Henrik M. Nordentoft, representant för UNHCR Norden och Baltikum, Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé
Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Tankesmedjan Fores samt Patrik Oksanen, Senior fellow tankesmedjan Fri Värld, säkerhetspolitisk rådgivare Fores.

Se inspelningen här

Flyktingvågen från Ukraina – vad har vi lärt oss av flyktingmottagandet 2015?

Vid vårt andra seminarie var temat vilka är lärdomarna är från 2015 och vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det gäller bosättning, språkinlärning, mottagandet av ensamkommande barn och barn i familj.

Medverkande var integrations- och migrationsminister Anders Ygeman, Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket, Yevgeniya Averhed, integrationssamordnare Länsstyrelsen Uppsala och Eleonora Narvselius, etnolog och docent i Europastudier vid Lunds universitet.

Se inspelningen här

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: