Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Frivilligheten + kommunen = bedre inkludering

Integration, Sociala insatser

16 aug 2017

- Vi lykkes med å skape engasjerte og inkluderende lokalsamfunn når vi finner nøkkelen til hvordan kommunene og frivilligheten kan jobbe tett sammen, sa avdelingsdirektør i KS Frode Lindtvedt på KS' frokostseminar under Arendalsuka.

Lindtvedt påpekte at mange kommuner allerede har lykkes og er godt i gang med dette samarbeidet med frivilligheten rundt i landet.

På dagens frokostseminar i Arendal ble det diskutert hvordan kommunene og frivilligheten sammen kan mobilisere for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Engasjerte lokalsamfunn der innbyggerne blir invitert inn til å delta, ikke bare til å motta hjelp.

Over 80 personer møtte opp på arrangementet som KS, Frivillighet Norge og Universitetet i Agder samarbeidet om. Det var lange køer og flere sto utenfor for å høre på KS’ første frokostseminar. Paneldeltakerne fra organisasjonene la alle vekt på betydningen av det gode samarbeidet lokalt for å kunne skape inkluderende og velfungerende lokalsamfunn.

– Dra lasset sammen

Forsker Eugene Guribye fra Agderforskning, varaordfører i Arendal kommune Terje Eikin og daglig leder Ingunn Lyngset Holme i Kirkens Ungdomsprosjekt KUP i Kristiansand var invitert for å belyse, debattere og dele konkrete eksempler.

– Vi ser at når mange aktører kommer sammen og bidrar med sin kompetanse og ressurser kan de utfylle hverandre og gjøre en mer omfattende innsats, sa Eugene Guribye.

Han pekte til Danmark der prosjektet «Kommune 3.0» jobber for at innbyggerne skal være aktive medborgere som bidrar med sine ressurser og at velferd ikke bare er noe man får, men også gir. Guribye mente at kommunen må bli en tilrettelegger for det lokale engasjementet og ta mer styring for å lykkes med organisering av det frivillige arbeidet.

Inkluderende lokalmiljø

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge la vekt på at frivillige ildsjeler, lag og foreninger både kan og vil bidra mer til å skape aktive og inkluderende lokalmiljø.

– Helhetlig frivillighetspolitikk og god tilrettelegging kan utløse mer ressurser og mer aktivitet for flere innbyggere i kommunen, sa han.

Les mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: