Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Försäkringskassan får ansvar för etableringsersättningen för nyanlända

Arbete

19 maj 2017

Regeringen förändrar handläggningen av etableringsersättning till nyanlända. För att renodla verksamheterna kommer ansvaret för etableringsersättningen att flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan från 2018.

Regeringen har beslutat om uppdrag till både försäkringskassan och arbetsförmedlingen att förbereda och genomföra denna förändring. Förändringen syftar till att minska onödig administration och skapa bättre förutsättningar för ökad flexibilitet och effektivitet inom etableringsuppdraget.

Regleringen av nyanländas etablering bör göras mer likt andra regelverk. Ett viktigt syfte är att förenkla administrationen både för de personer som har en etableringsplan och för ansvariga myndigheter. I dag är det Arbetsförmedlingen som beslutar om rätt till etableringsersättning, medan det är Försäkringskassan som beslutar om rätt till etableringstillägg och bostadsersättning. Det är däremot Försäkringskassan som betalar ut alla tre ersättningar.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: