Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flere kriminelle udlændinge skal udvises – regeringen varsler nye stramninger

Migration & utveckling

17 okt 2017

Med afsæt i nye anbefalinger vil regeringen intensivere arbejdet med at få flere kriminelle udlændinge udvist. Begår man kriminalitet, hører man ikke til her i landet, fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Forårets Bandepakke III indeholdt hele 35 initiativer, som styrkede indsatsen mod rockere og bander. Et af disse var etablering af en tværministeriel arbejdsgruppe, som har arbejdet fokuseret med at afdække, hvordan man kan få flere kriminelle udlændinge udvist. Med om bordet har siddet eksperter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten, og de er nu klar med fem konkrete anbefalinger:

Anbefaling 1: Administrativ udvisning og afvisning af hensyn til den offentlige orden

Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen vil med afsæt i konkrete sager afsøge mulighederne for inden for gældende ret i videre omfang end i dag at afvise og udvise rockere og bandemedlemmer (alene) af hensyn til den offentlige orden.

Anbefaling 2: Præcisering af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge ved dom

Ændring af udlændingeloven, så det med udgangspunkt i praksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol fastlægges i lovbemærkningerne, under hvilke omstændigheder udlændinge i almindelighed kan udvises. Også selv om det indebærer en risiko for, at Menneskerettighedsdomstolen i en konkret sag vil kunne nå frem til, at det ikke var muligt at udvise den pågældende.

Anbefaling 3: Betinget udvisning

Præcisering af reglerne om betinget udvisning, så det med udgangspunkt i praksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol tydeliggøres, at der ved en senere udvisningssag i højere grad skal lægges vægt på, om udlændingen i forvejen er idømt en betinget udvisning.

Anbefaling 4: Indrejseforbuddets længde

Ændring af udlændingeloven, så der indføres hjemmel til at kunne give et indrejseforbud for kortere perioder, end hvad man kan i dag. Formålet er dermed at kunne udvise flere.

Anbefaling 5: Best practice

Udbredelse af best practice mellem de involverede myndigheder, så alle har adgang til alle relevante oplysninger ifm. domstolenes vurdering af udvisningsspørgsmålet. Fx den dømtes tilknytning til Danmark og til hjemlandet.

Läs mer på UIMs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: