Nordiskt samarbete om integration och inkludering

FellesForum skaper dialog mellom kommune og innvandrere

Sociala insatser

10 jan 2019

I Sandefjord har de tenkt nytt og utradisjonelt rundt kommunens dialog med innbyggerne, og særlig innvandrere. Det har resultert i et spennende prosjekt: FellesForum.

Mens snøen daler ned i et rolig Sandefjord sentrum og kler både Sandefjord kirke, Hvalfangstmuseet og Hjertnes kulturhus i hvitt, er det vanskelig å tro at 80 engasjerte innvandrere, politikere og kommuneansatte var samlet her for litt over en uke siden. – Vi ville tenke nytt rundt innbyggerinvolvering, og vi så etter nye metoder for å komme i dialog med innvandrerne i kommunen. Veien ble til mens vi gikk, og vi har endt opp med en veldig fin form for dialog med FellesForum, forteller ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch.

Fra innbyggerråd til FellesForum
Historien om FellesForum strekker seg tilbake til desember 2015 etter en interpellasjon i bystyret fremsatt av Birgit Pettersen fra Arbeiderpartiet. Pettersen stilte spørsmål om oppretting av et innvandrerråd og hvilke erfaringer kommunen selv og andre kommuner har til dette. – Det var ikke så mye kunnskap om erfaringer med innvandrerråd, så vi diskuterte behovet for en annen modell, forteller Eirin Farmen, seksjonsleder for strategi og samfunn i Sandefjord kommune. Sammen med Eddie Whyte (SLT koordinator) og Ivar Ramberg (rådgiver), har hun jobbet med å få på plass FellesForum.

Ramberg forteller at FellesForum er et dialogmøte mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og innvandrere i kommunen. 1/6 i Sandefjord kommune er innvandrere, men det er få som deltar i organisasjonslivet, i politikken og i samfunnet ellers. – Noen er engasjert i egne grupper, men vi ønsket å få en tettere kontakt med de som allerede er engasjert og de som kan bli det, forteller ordfører Gleditsch.

Planen er at FellesForum skal arrangeres 1-2 ganger i året. Det aller første møtet ble avholdt 21.novemer med 80 spesielt inviterte gjester til enkel servering, foredrag fra ordfører, rådmann, næringsliv og en representant fra kommunens innvandrermiljøer. Etter innleggene var det duket for diskusjon om inkludering.

Et givende møte
For Sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch ble møtet et virkelig høydepunkt. – Det å få innsikt og kunnskap om hverandre, og bli bevisstgjort på konkrete saker er veldig nyttig. Slike møter er både givende og gir mer energi i hverdagen som folkevalgt, forteller han. Også i administrasjonen er de fornøyd med møtet. – Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på hvordan kommunen kan rigge en god dialog, så nå gjenstår det å systematisere innspillene og lage forslag til tiltak som vi kan følge opp, forteller Eirin Farmen.

Läs mer på KS hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: