Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Färre syrier och afghaner, men fler afrikaner flyr till EU

Integration, Migration & utveckling

10 aug 2017

Allt fler flyktingar kommer till Europa från Nordafrika. Antalet ensamkommande barn från Eritrea har ökat i Sverige med 1000 procent. Samtidigt kommer allt färre från Syrien och Afghanistan.

Under första kvartalet 2017 kom 164 500 asylsökande till EU vilket är 47% färre än samma period 2016. Största andelen kom fortfarande från Syrien (22 500) följt av Afghanistan (12 500) och Nigeria (11 500). För Syrien motsvarar detta en minskning med 89 300 personer jämfört med första kvartalet 2016 och för Afghanistan en minskning med 28 600 personer. Även antalet flyktingar från Irak har minskat markant. Samtidigt har antalet flyktingar från Nigeria ökat med 5 000 personer under denna period. 

Mellan 1 januari och 13 juli 2017 har totalt 103 000 flyktingar tagit sig till Europa över Medelhavet och de allra flesta har rest via Nordafrika. Under perioden kom 86 500 till Italien (via den centrala rutten från Libyen och Tunisien) medan Grekland endast tog emot 9 500 (via den ostliga rutten från Turkiet). Absolut flest, 14 120 kom från Nigeria, följt av 9 190 från Guinea och 8 640 från Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten). 

Den skarpa minskningen av flyktingar som flyr över Medelhavets ostliga rutt till Grekland beror inte på ett sjunkande antal flyktingar från länder som Syrien och Afghanistan. Enligt UNHCR finns fortfarande över 3 miljoner flyktingar i Turkiet. Men sedan migrationsöverrenskommelsen mellan EU och Turkiet har det blivit allt svårare för dem att ta sig vidare till Europa.

Läs mer på migrationsinfos hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: