Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Fakta, intervjuer och statistik om utrikesfödda kvinnors etablering

Arbete

22 okt 2021

Kartor kan tydliggöra och förenkla ett budskap och göra det lättare att ta till sig nytt vetande. Därför har vi valt att presentera en del av vårt material i form av StoryMaps här på hemidan. Det handlar om temaområdet utrikes födda kvinnor etablering där vi kombinerat interaktiva kartor med fakta, filmer, texter och statistik.

Vi har bland annat en intervju med Friba Majeed som berättar om sina tankar kring att komma som flykting till ett nytt land. Hon arbetade tidigare som avdelningschef på Ministry of women (MOWA) i Afghanistan med ansvar för kvinnors rättigheter. Hon reste ofta runt på landsbyggden i Afghanistan och föreläste om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Sedan en månad tillbaka har talibanerna stängt ner departementet. Idag bor Frida i Helsingfors och arbetar på Blue Ribbon Foundation i med papperslösa migranter.

Vi intervjuade Friba och andra kvinnor med flyktingbakgrund för svenska arbetsmarknadsdepartementets räkning för ett par år sedan. Uppdraget var att belysa hur man bäst tar tillvara på kunskaper och erfarenheter som utrikesfödda kvinnor bär på – ett viktigt tema då och idag. Se filmerna i vår StoryMap och ta del av lärande exempel från olika delar av Norden. Du finner StoryMapen här

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: