Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Færre asylsøkere til Norge

Arbete, Bostad, Ensamkommande unga, Integration, Migration & utveckling

27 jun 2017

Antall flyktninger som kommer til Norge er kraftig redusert og det vil det være langt mindre behov for bosetting i kommunene neste år. I et felles brev roser KS og IMDi kommuner for innsatsen i rekord-året 2016.

Antall flyktninger som kommer til Norge er kraftig redusert og det vil det være langt mindre behov for bosetting i kommunene neste år. I et felles brev roser KS og IMDi kommuner for innsatsen i rekord-året 2016.

Kommunene har de siste årene bosatt flere enn noen gang, og har nå bygget opp tjenesten til å ta imot et større antall flyktninger fremover. Tidligere antok man at antallet ville forbli høyt over noen år, noe som viste seg å være feil. Fortsetter de lave ankomsttallene vil bosettingsbehovet fra neste år synke sterkt.

Det er foreløpig ingen signaler om at ankomstene vil øke. Antall overføringsflyktninger blir fastsatt først til høsten, og det er ikke gjort nye avtaler om relokalisering fra Hellas. Det blir mest sannsynlig en vesentlig nedgang i bosettingsbehovet. For å informere kommunene om endringen, har IMDi i samarbeid med KS sendt ut et brev denne uken. Endelige anmodningstall til den enkelte kommune i år vil først gå ut til høsten.

Brevet fra IMDi og KS til kommunene

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: