Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Evaluering av introduksjonsprogram og norskopplæring

Utbildning

15 nov 2017

En ny rapport fra Fafo viser at det er stor variasjon mellom kommunenes tilbud og resultater for norskopplæring og introduksjonsprogram. Fafo påpeker at introduksjonsprogrammet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

– Etter 11 år med introduksjonsloven, viser evalueringen at flyktningene ikke får et likeverdig tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram i alle kommuner. Her blir vi alle utfordret; kommuner, arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndighetene – og IMDi, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Hvorfor oppnår noen kommuner mye bedre resultater enn andre kommuner? Evalueringen dokumenterer mange kjente utfordringer og identifiserer nye.

En del av variasjonen kan forklares med egenskaper ved deltakerne og ulike rammebetingelser i kommunene. Men det er også store variasjoner i måloppnåelse og arbeidsmetoder mellom kommuner med tilsynelatende like rammebetingelser. Det som fungerer i en kommune, fungerer ikke nødvendigvis i en annen kommune.

Läs mer och ladda ner rapporten på IMBis hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: