Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Delegationen för unga till arbete ska främja samverkan kring nyanländas etablering

Arbete

16 feb 2017

Regeringen har beslutat om att ge Delegationen för unga till arbete ett utökat uppdrag. Delegationen ska främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas etablering och besluta om statsbidrag för att främja överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: